Regionalna konferencja

 „Uzależnienia behawioralne – profilaktyka i leczenie”

Koordynator konferencji

Beata Nowicka

Telefon: 17 349 15 56

e-mail: karan.rzeszow@op.pl

Sekretariat Konferencji:

Stowarzyszenie KARAN

Rzeszów, ul. Szopena 17

Telefon: 17 349 15 56

e-mail: karan.rzeszow@op.pl

Dla uczestników:

· Program Konferencji

· Formularz zgłoszeniowy