Projekt 2008-2010 - 2008-1-DE2-GRU06-00006 6

Tytuł projektu: "Kulturelle Vielfalt in Europa: Wie kriegen wir das alles unter einen Hut?"

 

Kulturowa różnorodność bogactwem Europy: Jak to wszystko pomieścić pod jednym dachem” to Projekt Partnerski Grundtvig realizowany przez Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN w latach 2008-2010, w ramach współpracy międzynarodowej.

Koordynator Projektu: Christliche Initiative Internationales Lernen e.V. Frankfurt/ Niemcy Partnerzy: Karatay Ilce Milli Egitim Müdürlügü /Konya-Turcja, General Direction for Social Assistance and Child Protection - Bihor /Oradea-Rumunia , Kaunas Profesional Training Center for Business Service Specialists Kaunas /Litwa, SOMM - Selbstorganisation von und für Migrantinnenund Musliminnen /Graz- Austria,

Partnerstwo zostało zaplanowane jako międzynarodowy trening, który miał na celu naukę lepszego radzenia sobie z napięciami jakie wynikają z wielokulturowej różnorodności. Celem partnerstwa było wypracowanie i ewaluacja nowych metod, które mogą zostać wykorzystane w kształceniu dorosłych w kontekście zwiększania umiejętności pracy z grupą wielokulturową. Wrażliwość na różnice kulturowe jest jedną z kluczowych kompetencji interpersonalnych, którą powinni posiadać wszyscy ludzie pracujący w sektorze pomocy społecznej, pracujący z młodzieżą i dorosłymi znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej. Członkami partnerstwa były organizacje pozarządowe, organizacje z sektora pomocy społecznej oraz szkoły wyższej zajmujące się pracą z grupami wykluczonymi społecznie z Niemiec, Litwy, Polski, Austrii, Turcji i Rumunii.

Podczas trwania partnerstwa zrealizowanych zostało pięć spotkań, które odbyły się w duchu „warsztatu pogłębiania kompetencji za pomocą międzykulturowego dialogu”. Podczas spotkań partnerskich poruszane były następujące tematy „rodzina”, „zdrowie”, „język ojczysty”. Metody wykorzystane podczas spotkań to metoda open space, psychodrama i międzykulturowa mediacja. Kulturowe napięcia były systematycznie wykorzystywane do pogłębiania kluczowych kompetencji jakimi są tolerancja i szacunek dla różnorodności. W kończącej wspólne spotkania meta-ewaluacji podczas warsztatów wypracowano zeszyt opisujący metody pracy podczas spotkań, w celu zaadoptowania poznanych metod do obszarów działalności poszczególnych organizacji partnerskich. Zachęcamy do zapoznania się z naszym produktem który załączamy w osobnym pliku.

 

BROSZURA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT