W ramach realizacji projektu „Bezpieczna i przyjazna szkoła - "Z Pasją na Ty” – projekty wspierające rozwijanie kompetencji kulturowych dzieci i młodzieży” współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zostanie zrealizowane zadanie „Jak wychowywać, aby rozwijać?”.

 

 

Zadanie adresowane jest do dwóch grup odbiorców: młodzieży przebywającej w ośrodkach readaptacyjnych Stowarzyszenia KARAN oraz dorosłych odbiorców odpowiedzialnych za wychowanie: rodziców, opiekunów, wychowawców, nauczycieli.

 

1. MŁODZIEŻ

 

Młodzież weźmie udział w zajęciach rozwijających kompetencje kulturowe, kształcące zainteresowania, pasje oraz ekspresję kulturalną. Wezmą udział w zajęciach artystyczno – plastycznych, fotograficznych, literackich których efektem będzie stworzenie kalendarza wykonanego przez młodzież. Dzięki zaangażowaniu w projekt młodzież poza rozwijaniem pasji i zainteresowań nauczy się również współpracy.

 

2. DOROŚLI - nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy, opiekunowie, rodzice

 

Dorośli odbiorcy wezmą udział w warsztatach i szkoleniach rozwijających kompetencje wychowawcze takich jak:

 

1. Warsztaty kształtowania umiejętności społecznych i emocjonalnych.

 

2. Warsztaty „Jak rozwijać, aby wychowywać?”

 

3. Transteoretyczny Model Zmiany – Jak motywować i wspierać zmiany u młodzieży (i nie tylko).

 

 

 

Informacje na temat szkoleń i projektu można uzyskać pod numerem telefonu:

Koordynator projektu: Agnieszka Kowalczyk

 tel. 22 670 06 49

 e-mail: a.kowalczyk@karan.pl

 

TRWA REKRUTACJA NA SZKOLENIA DLA NAUCZYUCIELI, RODZICÓW, WYCHOWAWCÓW....

 

 

Warszawa i Rzeszów - Warsztaty kształtowania umiejętności społecznych i emocjonalnych.

Stowarzyszenie KARAN zaprasza nauczycieli, pedagogów, wychowawców, opiekunów na warsztaty kształtowania umiejętności społecznych i emocjonalnych. W trakcie zajęć zostanie zaprezentowana metoda Treningu Zastępowania Agresji – TZA-ART w pracy z dziećmi i młodzieżą. Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z technikami radzenia sobie ze złością, kształtowania umiejętności prospołecznych u dzieci i młodzieży oraz rozwijania umiejętności wnioskowania moralnego. Warsztaty odbędą się w Rzeszowie oraz Warszawie. Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne. Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową w grupie 16-osobowej i obejmują 20 godzin dydaktycznych. 

 

Terminy zajęć (I Grupa ) w Rzeszowie: 26-27.11.2012r. oraz 10.12.2012r.

więcej o warsztatach

Formularz zgłoszeniowy

 

Terminy zajęć w Warszawie: 7-8.12.2012r

Zajęcia w Warszawie odbywają się w Placówce Stowarzyszenia KARAN przy ulicy Targowej 63 lok. 4.

więcej o warsztatch

Formularz zgłoszeniowy

 

Warszawa i Rzeszów - Warsztaty „Jak rozwijać, aby wychowywać?”

Stowarzyszenie KARAN zaprasza nauczycieli, pedagogów, wychowawców, opiekunów na warsztaty prezentujące techniki behawioralne rozwijające kompetencje wychowawcze. Warsztaty odbędą się w Rzeszowie oraz Warszawie. Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne. Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową w grupie 16-osobowej i obejmują 20 godzin dydaktycznych.

 

Termin zajęć w Warszawie: 14-15.12.2012r.

Zajęcia w Warszawie odbywają się w Placówce Stowarzyszenia KARAN przy ulicy Targowej 63 lok. 4.

więcej o warsztatach

Formularz zgłoszeniowy

 

Rzeszów i Warszawa – Transteoretyczny Model Zmiany – Jak motywować i wspierać zmiany u młodzieży (i nie tylko) Stowarzyszenie KARAN zaprasza nauczycieli, pedagogów, wychowawców, opiekunów na warsztaty w trakcie których zostaną zaprezentowane techniki motywowania dzieci i młodzieży do zmiany w kontekście Transteoretycznego Modelu Zmiany. Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową w grupie 16-osobowej i obejmują 8 godzin dydaktycznych. 

 

Terminy zajęć w Rzeszowie: 1. Grupa – 5.12.2012r, 2. Grupa – 11.12.2012r

więcej o warsztatch

Formularz zgłoszeniowy