Tylko 1 %

„Dzisiejsza uroczystość jest cieniem przyszłej uroczystości.
Dlatego corocznie ją obchodzimy, abyśmy doszli do tej,
która nie jest coroczna, ale wieczna. Gdy dzisiejszą obchodzi się
w oznaczonym czasie, pobudza to naszą pamięć do jej pragnienia”.

 

Św. Grzegorz Wielki, Homilia 26


W czasie, kiedy wspominamy największe tajemnice:
Męki, Śmierci i Zmartwychwstania naszego Pana,
pamiętamy także o wszystkich Pacjentach, Rodzinach, Przyjaciołach, 
a także Współpracownikach i Darczyńcach
Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny Karan.

Życzymy Wam, aby przeżyta razem z Panem tegoroczna Pascha
naprawdę przemieniała nasze życie.
Niech Święta będą dla Nas wszystkich źródłem nadziei, radości i pokoju.

Dziękujemy za wszelką pamięć i polecamy Waszej modlitwie przy pustym grobie
wszelkie inicjatywy i działania podejmowane  przez Fundację i Stowarzyszenie KARAN w tym jubileuszowym roku, w którym  obchodzimy 25 lat Naszej działalności.

Zespół Fundacji i Stowarzyszenia KARAN