·         NZOZ Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny KARAN w Elblągu

więcej ...

·         Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

więcej ...

·         Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od Substancji Psychoaktywnych

więcej ...

·     „Dofinansowanie prowadzenia i zapewnienia miejsc w placówce wsparcia dziennego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018”

więcej ...