·         NZOZ Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny KARAN w Elblągu

więcej ...

·         Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

więcej ...

·         Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od Substancji Psychoaktywnych

więcej ...

·     „Dofinansowanie prowadzenia i zapewnienia miejsc w placówce wsparcia dziennego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018”

więcej ...

·         Realizacja programów profilaktyki selektywnej „Program psychoprofilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz uzależnieniem od środków zmieniających świadomość realizowany w placówce profilaktycznej Stowarzyszenia KARAN w Elblągu w 2018 roku”

więcej ...

·         Organizacja wypoczynku letniego - profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2018 „Wypoczynek letni a profilaktyka uzależnień dla elbląskich dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2018” w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.

więcej ...

·         Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego, jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz edukacji dla osób z problemem alkoholowym, innymi uzależnieniami i ich rodzin.

więcej ...

·         Przeciwdziałanie zjawisku narkomanii w Elblągu poprzez podejmowanie działań w tym zakresie w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Elblągu na lata 2017-2021

więcej ...