Program V Międzynarodowej Konferencji „Stop Przemocy” 
                                                  22-23 Października 2009 Hotel Sofitel Victoria w Warszawie


22 października (czwartek)

godz.  8.00  - 9.00   Rejestracja

9.00  - 9.30   Uroczyste rozpoczęcie Konferencji:

Słowo wstępne-przewidywani prelegenci: Abp dr Kazimierz Nycz, Pani Katarzyna Hall Minister Edukacji Narodowej, Krzysztof Kwiatkowski Minister Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Dziecka Pan Marek Michalak, Prezydent m.st. Warszawy Pani Hanna Gronkiewicz Waltz, prof. Eva L. Feindler Członek ICART, Przewodniczący ICART Pan Rune Nensen  oraz ks. Józef Lasak SAC Prowincjał Pallotynów. 

9.30 - 10.00 „O naturze i diagnozie gotowości do agresji interpersonalnej”, prof. A. Frączek

10.00 - 10.30 „Podstawowe czynniki warunkujące skuteczność zapobiegania przemocy w świecie młodych”, ks. prof. J. Surzykiewicz

10.30 – 10.50 przerwa kawowa

10.50 - 13.00  „Trening Kontroli Złości”, Ewa Fiendler (ICART USA) USA – autorka jednego z komponentów TZA – ART.

13.00 - 14.00 Przerwa obiadowa

14.00-  14.40 Recital muzyczny

14.40 - 15.10  "Modernizacja sytemu resocjalizacji" - Elżbieta Matejka, Ministerstwo Edukacji Narodowej

15.10 - 15.30 Przerwa

15.30 -16.30 "Trening Kontroli Złości"- Eva L. Feindler (ICART) USA

16.30 - 16.50 "Peace 4 Kids w profilaktyce szkolnej" - B. Rozmus, B. Nowicka, B. Rosik

16.50-18.00 Panel Źródła i antidotum agresji i przemocy w ujęciu:  terapeutycznym-klinicznym- prof. dr hab. M. Jędrzejko, prof. E. Fiendler  moralnym-ks.F. Folejewski, psychologicznym-Prof. A.Frączek, Prof.J. Surzykiewicz, prof. K. Gunderson ICART, N.Hamstein, G. Sarafian, S. Elofson, E. Matejka, Joanna Goszczyńska -kampania "Szkoła bez przemocy".

23 października (piątek)

godz. 9.00 – 13.00        Warsztaty- trenerzy prowadzący:
                                        Robert Calame i Kim Parker (Kanada) 
                                        prof. Knut Gunderson (Norwegia)
                                        Nikolai Hamstein (Szwecja)
                                        Sara Elofson (Szwecja)
                                        Garbis Sarafian (Szwecja)

10.40-11.00                   Przerwa obiadowa

13.00-14.00                  
Przerwa obiadowa

14.00-15.00                 "Trening Zastepowania Agresji w rodzinie"-
Kim Parker i Robert Calame 
                                       (Kanada)

15.00-16.00                   "Skuteczność TZA w Norwegii"- prof Knut Gunderson,ICART Norwegia

16.00-16.30                   "Nowe trendy w pracy z młodzieżą"- prof. dr hab. M. Jędrzejko     

16.30                              Dyskusja, ustalenia priorytetów działania i podsumowanie Konferencji.


RELACJA Z KONFERENCJI

Po raz V jesienią tego roku, 22 – 23 października,  została zorganizowana  MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „STOP PRZEMOCY” promująca Trening Zastępowania Agresji, Program PREPARE oraz Peace 4 Kids. Konferencja adresowana była do specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą nauczycieli, pedagogów, wychowawców, rodziców i opiekunów prawnych. Głównym cele konferencji było promowanie zapobiegania agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży oraz propagowanie prospołecznych wzorców zachowania.

          Konferencja ma już swoja tradycję. Pierwsza konferencja odbyła się w 2001 roku.W latach 2001 – 2007 w konferencjach wzięło udział ponad 6500 osób. W tym roku w Konferencji wzięło udział około 500 uczestników. Konferencja odbyła się w Warszawie, w Hotelu Sofitel Victoria Warszawa przy ul. Królewskiej 11.