NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej

Oddział Dzienny Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych

54-071 Wrocław, ul. Skoczylasa 8

tel./fax: 71 349 15 56

http://www.karan.wroc.pl

Adres e-mail placówki: karan.wroclaw@op.pl