NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej

Oddział Dzienny Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych

50-419 Wrocław, ul. gen. R. Traugutta 119 lok. 1

tel./fax: 71 349 15 56

http://www.karan.wroc.pl

Adres e-mail placówki: karan.wroclaw@op.pl

więcej ...