Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będącego w dyspozycji Ministra Zdrowia.

 

 

AKTUIALNOŚCI

 

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN zaprasza  studentów do uczestnictwa

w „Szkoleniu dla studentów – uzależnienia behawioralne”

 

O nas

 Stowarzyszenie KARAN jest ogólnopolską organizacją pożytku publicznego. Realizuje szkolenia dla różnych grup wiekowych z zakresu profilaktyki uzależnień (chemicznych i nie chemicznych/behawioralnych), kształtowania umiejętności społecznych oraz rozwijania kompetencji wychowawczych. Stowarzyszenie prowadzi świetlice dla dzieci, ośrodki readaptacyjne, poradnie leczenia uzależnień dla osób uzależnionych i ich rodzin. Realizuje także programy dla odbiorców z różnych grup wiekowych (dla osób starszych, dorosłych m.in. opiekunów, wychowawców, rodziców), dla młodzieży (m.in. dla liderów młodzieżowych, studentów) oraz dla dzieci (m.in. poprzez prowadzenie świetlic i klubów). Więcej informacji o działalności Stowarzyszenia KARAN można znaleźć na stronie www.karan.pl.

 

O projekcie

 Stowarzyszenie KARAN zaprasza do udziału w 30 godzinnym szkoleniu pt.„Szkolenia dla studentów – uzależnienia behawioralne”. Projekt daje szansę zainteresowanym studentom i absolwentom zapoznać się z tematyką uzależnień behawioralnych (tzn. np. od hazardu, Internetu, komputera, zakupów, pracy, seksu…). Umożliwia wykształcenie umiejętności konstruowania programów profilaktycznych z zakresu uzależnień, zapoznanie się z metodami diagnozy poszczególnych uzależnień, leczeniem, wczesnej interwencji, interwencji kryzysowych, zapoznanie się z problematyką nawrotów oraz metodami pracy z rodziną i bliskimi osób uzależnionych.

 

W czasie warsztatów zostaną omówione następujące zagadnienia:

· Profilaktyka – strategie, metody.

· Uzależnienia behawioralne - klasyfikacje, definicje, postacie, nazewnictwo.

· Diagnozowanie – objawy charakterystyczne dla poszczególnych faz rozwoju problemu, metody diagnozy.

· Leczenie uzależnień behawioralnych, wczesna interwencja, interwencje kryzysowe.

· Profilaktyka nawrotów.

· Praca z rodziną z problemem uzależnień behawioralnych.

· Współwystępowanie uzależnień behawioralnych i uzależnień od substancji psychoaktywnych – metody terapii.

· Prezentacja dobrych praktyk.

 

Zajęcia będą odbywały się w formie warsztatów.

 

Warunki uczestnictwa

· Liczba miejsc: 14

· Uczestnicy, którzy zgłaszają swój udział w szkoleniu zobowiązują się do uczestnictwa we wszystkich spotkaniach.

· Uwaga! Warunkiem uzyskania zaświadczenia ukończenia szkolenia oraz materiałów dydaktycznych jest 100% obecność i aktywny udział w ćwiczeniach.

· Zakwalifikowany uczestnik, który chce zrezygnować całkowicie z udziału w szkoleniu jeszcze przed rozpoczęciem szkolenia, jest zobowiązany poinformować organizatora szkolenia co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Cel: umożliwienie Organizatorowi uruchomienia Listy Rezerwowej.

 

 

Zasady rekrutacji:

· Wypełnij i prześlij formularz zgłoszeniowy na adres: d.szczesna@onet.eu

· O pozytywnym wyniku rekrutacji zostaniesz poinformowana/ny drogą mailową.

 

SZKOLENIE W WARSZAWIE 

Zapraszamy studentów do uczestnictwa w szkoleniu „Uzależnienia behawioralne – szkolenia dla studentów”, które odbędzie się w Warszawie. Szkolenie składa się z 30 godzin dydaktycznych. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

 

Termin:
19.06.2015 (piątek) w godz. 14.00-20.00
20.06.2015, (sobota) w godz. 9.00-19.00
21.06.2015 (niedziela) w godz. 9.00-19.00

Miejsce szkolenia: Punkt Konsultacyjny Stowarzyszenia KARAN, ul. Targowa 63/4, Warszawa e-mail: d.szczesna@onet.eu


Formularz zgłoszeniowy

 

PLACÓWKI REALIZUJĄCE ZADANIE

WARSZAWA ul. Grodzieńska 65 Tel. 22 618 65 97 ul. Targowa 63/4 szkolenia@karan.pl

RZESZÓW Tel. 22 670 05 49 ul. Szopena 17 Tel. 17 852 86 48 karan.rzeszow@op.pl

WROCŁAW tel. 71 349 15 56 ul. Skoczylasa 8 email: karan.wroclaw@op.pl

 

 

 

 Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o wypełnienie i przesłanie formularza szkoleniowego do Warszawy (szkolenia w Warszawie), do Wrocława (szkolenie we Wrocłąwiu) lub Rzeszowa (szkolenia w Rzeszowie)

 

Projekt Szkolenia dla studentów – uzależnienia behawioralne jest współfinansowany jest ze środków FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH będących w dyspozycji Ministra Zdrowia

zgodnie z umową  nr 16/H/K/E/2014; 17/H/K/E/2014; 14/H/E/2014