Centrum Rozwoju Osobowości dla Dzieci i Młodzieży

- Placówka wsparcia dziennego

Uczy, bawi, wychowuje!

ul. Targowej 15/2/3

tel (022) 408 79 24

targowa15@karan.pl


ZESPÓŁ: 

 Kierownik klubu: mgr Bożena Szot

 Psycholog: mgr Marta Kulesza

 Wychowawcy: mgr Anna Chrzanowska

                         mgr Olga Wielogórska

                          mgr Angelika Lipke

 Reedukator: mgr Joanna Woźnicka - Wąsek


 
 Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze są realizowane w Placówce wsparcia dziennego od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00. 
 
 W Placówce wsparcia dziennego przebywają dzieci w różnym wieku – najmłodszy uczestnik naszych zajęć ma 5 lat, natomiast najstarszy – 15 lat.

Oferujemy  różnego rodzaju zajęcia i warsztaty m.in.


  - zajęcia edukacyjne,
  - pomoc w odrabianiu lekcji,
  - warsztaty komputerowe,
  - zajęcia z języka angielskiego,
  - warsztaty plastyczne,
  - warsztaty taneczne,
  - aerobik,
  - Trening Zastępowania Agresji,
  - wycieczki,

Organizowane są także spotkania okazjonalne m.in. Jajeczko, Opłatek oraz zabawy karnawałowe oraz akcje „Lato w mieście” i „Zima w mieście”.

Nasza oferta ma na celu m.in.:


  - stworzenie dzieciom atmosfery pełnej zaufania i bezpieczeństwa,
  - profilaktykę uzależnień,
  - pomoc dzieciom w rozwiązywaniu problemów szkolnych oraz rówieśniczych,
  - poprawienie wyników w nauce, 
  - rozwój zainteresowań dzieci,
  - zapewnienie atrakcyjnego spędzania czasu wolnego,
  - ukierunkowanie prawidłowego rozwoju dziecka,
  - zapobieganie zachowaniom agresywnym,
  - wsparcie rodziców w procesie wychowania,

  Nasza praca jest wspomagana przez wolontariuszy i studentów odbywających praktyki pedagogiczne. Pobyt dziecka Centrum Rozwoju Osobowości dzieci i młodzieży - Placówce wsparcia dziennego  jest nieodpłatny.


Serdecznie wszystkich zapraszamy!

Centrum Rozwoju Osobowości dla Dzieci i Młodzieży 

 Placówka wsparcia dziennego

Warszawa, ul. Targowe 15 lok 2/3

jest finansowane z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Praga- Północ,

Ministra Zdrowia - Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.