·         NZOZ  Ośrodek Readaptacyjny dla Osób Uzależnionych w Radomiu

więcej ...

·         NZOZ  Ośrodek Readaptacyjny dla Osób Uzależnionych w Bogucinie

więcej ...

·         Program wczesnej interwencji FRED „Odlotowi bez odlotu”

więcej ...

·         Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia

więcej ...

·         Prowadzenie szkolnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży

więcej ...

·         Realizacja pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz ich rodzin

więcej ...

·         Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin „Nie igraj najwyższą stawką jest życie”

więcej ...

·         Realizacja programów wsparcia dla rodzin

więcej ...

·         Programy reintegracji społecznej i zawodowej adresowane do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych „Gdzie byłeś dokąd idziesz?”

więcej ...

·         Realizacja programów profilaktyki wskazującej „Psychoaktywni bez narkotyków – profilaktyka wskazująca”

więcej ...

·         Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomskim i m. Radom  

więcej ...

·         Program psychoprofilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży zagrożonych narkomanią z powodu ryzyka marginalizacji społecznej oraz eksperymentujących z narkotykami lub nowymi substancjami psychoaktywnymi, okazjonalnie ich używających realizowany w placówce profilaktycznej Stowarzyszenia KARAN w Radomiu

więcej ...

·         Prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej na terenie Gminy Miasta Radomia

więcej ...