Zapraszamy do uczestnictwa w konferencjach

Uzależnienia behawioralne – profilaktyka i leczenie

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny organizuje konferencje regionalne „Uzależnienia behawioralne – profilaktyka i leczenie”. Konferencje są poświęcone  zagrożeniom związanym z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi. Będą prezentowały metody profilaktyki i sposoby rozwiązywania problemów w tym zakresie.

Będą to jednodniowe konferencje, których celem jest podjęcie dyskusji na temat zagrożeń związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi w regionie oraz zdefiniowanie potrzeb i kierunków działań w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania temu zjawisku. W konferencjach weźmie udział od 50 do 80 osób. Będą adresowane do: przedstawicieli jednostek,  instytucji , urzędów państwowych oraz samorządu terytorialnego zobowiązanych do realizacji zadań związanych z ochroną zdrowia; przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działania w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień; przedstawicieli innych grup zawodowych np. lekarzy, pielęgniarek, policjantów, strażników miejskich, pedagogów, nauczycieli.

Konferencje są dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Terminy i miejsca organizacji konferencji:

Radom - 15 października 2013 roku                                                                                   

Zaproszenie

Formularz  uczestnictwa