Dyżury prawne odbywają się

w Warszawie przy ul. Targowej 15/2 (placówka KARAN)

·         w poniedziałki w  godzinach 17.30 – 21.30

·         we  wtorki  w godzinach od 17.30 - 19.30.

 

 

 Osoby, które są zainteresowane skorzystaniem z konsultacji prawnej   obowiązują zapisy pod numerem telefonu (22) 408 80 24. Porad udziela absolwentka prawa.

 

Podczas konsultacji można uzyskać poradę prawną z zakresu postępowania w sprawie leczenia uzależnień (alkoholizm, narkomania), w  tym również w stosunku do młodzieży: m.in.:

          -          postępowanie przed  Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

          -          postępowanie sądowe w sprawie umieszczenia nieletniego w zakładzie leczniczym,

          -          postępowania w związku z demoralizacją nieletnich,

          -          postępowania w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

a ponadto, w sprawach z zakresu:

          -          prawa cywilnego i postępowania cywilnego;

          -          prawa rodzinnego (rozwody, separacje, alimenty);

          -          prawa administracyjnego;

          -          prawa lokalowego (najem lokalu, eksmisja);

          -          prawa pracy. 

Jak do nas do jechać ...