Zintegrowany i kompleksowy program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin

„Nie ryzykuj sobą”

PROGRAM REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH POZOSTAJĄCYCH W DYSPOZYCJI MINISTRA ZDROWIA

Adresaci: osoby uzależnione od patologicznego hazardu i innych uzależnień behawioralnych oraz dla ich bliscy i rodziny. Przyjmowane osoby od 13 roku życia.

 

NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień KARAN w Kaliszu wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, mając na uwadze ograniczony dostęp do wyspecjalizowanej pomocy dla nałogowych hazardzistów i osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi w województwie wielkopolskim, poszerzył zakres świadczeń dla wymienionych grup. Jako jedyny w Kaliszu w ramach programu realizować będzie na rzecz osób borykających się z patologicznym hazardem następujące działania: poradnictwo rodzinne, zajęcia informacyjno-edukacyjne, interwencje kryzysowe, grupy wsparcia dla rodzin, a także pomoc prawna dla uzależnionych i ich rodzin. Leczy uzależnienia od środków psychoaktywnych /narkotyki, dopalacze/, uzależnienia od hazardu, gier komputerowych, Internetu, zakupów, telefonów komórkowych i innych uzależnień behawioralnych.

 

Projekt jest finanansowany: