Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych  

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

50-419 Wrocław, ul. gen. R. Traugutta 119 lok. 1
tel./fax 71 349 15 56

http://www.karan.wroc.pl

Adres e-mail placówki: karan.wroclaw@op.pl

więcej ...