Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych  

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

54-071 Wrocław, ul. Skoczylasa 8
tel./fax 71 349 15 56

http://www.karan.wroc.pl

Adres e-mail placówki: karan.wroclaw@op.pl