Punkt Konsultacyjny KARAN w Bełchatowie

97-400 Bełchatów, ul. Paderewskiego 7

kontakt: 692 677 443


***

Prowadzenie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego dla osób z problemem uzależnienia od narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych

         Program współfinansowany ze środków Miasta Bełchatów zgodnie z umową nr 0015/20

Dla kogo?

o        osoby z rodzin, w których występuje problem używania środków odurzających, substancji psychotropowych lub nowych substancji psychoaktywnych

o        młodzież i ich rodzice z bełchatowskich szkół

 

Działania

o   spotkania pierwszego kontaktu

o   interwencje kryzysowe

o   grupa wsparcia dla rodzin osób uzależnionych

o   zajęcia informacyjno – edukacyjne

o   warsztaty umiejętności dla osób współuzależnionych

o   poradnictwo prawne

 

Gdzie?

ul. Paderewskiego 7, 97-400 Bełchatów

 

Kontakt

tel.: 692 677 443

Osoba do kontaktu: Lucyna Januszewska

 

Spotkania Grupy Wsparcia:

wtorek w godz. 16.00 – 18.00