„Walcz z agresją. Zacznij od siebie.”

spot telewizyjny

spot radiowy


      Kampania „Walcz z agresją. Zacznij od siebie.” jest trzecim etapem realizowanego od kilku lat przez KARAN programu „Stop Przemocy”. Współorganizatorami programu są Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Celem Programu Stop Przemocy jest zapobieganie, niwelowanie i zastępowanie agresji oraz kształtowanie umiejętności prospołecznych wśród młodzieży.
Prowadzone przez KARAN działania obejmują szkolenia nauczycieli w zakresie Treningu Zastępowania Agresji opracowaną w Stanach Zjednoczonych metodą ART, tworzenie sieci Klubów Fair Play (miejsc, gdzie dzieci i młodzież pod opieką wykwalifikowanych trenerów ART kształcą umiejętności prospołeczne) oraz edukacja dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli na temat znaczenia kształtowania umiejętności prospołecznych dla satysfakcjonującego i szczęśliwego życia.

Organizator: KARAN

Patronat Honorowy: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Adresaci kampanii: dzieci, młodzież, rodzice, nauczyciele, opinia publiczna

Formy realizacji: spoty telewizyjne, radiowe, ogłoszenia prasowe, plakaty oraz „Szkolne Dni Stop Przemocy” organizowane w całej Polsce.

Strategia komunikacji oraz materiały reklamowe: Gruppa66Ogilvy

Spot TV
Spot radiowy
plakat

Partner Medialny: Agencja A2

Kampania realizowana będzie w trzech etapach:

I etap – kampania medialna ( X – XII 2004r.)
II etap - kampanie edukacyjna (I – X 2005 r.)
III etap – III Międzynarodowa Konferencja „Stop Przemocy” (X 2005r.)etapy

partnerzy

materiał prasowy

pokazowe treningi  dla młodzieży


podsumowanie działań I etapu kampanii (X - XII.2004)