Dnia 26.09.2011r. w Świetlicy Socjoterapeutycznej Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” przy ul. Malczewskiego 52 w Warszawie odbyły się zajęcia kończące realizację wspólnych projektów, finansowanych przez Fundację ING Dzieciom. W spotkaniu uczestniczyły dzieci i ich rodzice ze Świetlicy, Wolontariusze z ING Banku, a także inni zaproszeni goście.

W tym dniu dzieci przygotowały krótkie przedstawienie dla rodziców i zaproszonych gości, a także poczęstunek przy wspólnym stole. Po przedstawieniu odbyły się uroczyste podziękowania dla Wolontariuszy z ING Banku za systematyczne wspieranie działań realizowanych w ramach projektów, a także za życzliwość i zrozumienie potrzeb świetlicy i jej odbiorców. Na zakończenie wszyscy udali się do Teatru Buffo na Spektakl „METRO”.


W Placówce od czerwca realizowany był z pomocą odbiorców Stowarzyszenia KARAN i Wolontariuszy z ING Banku projekt „Nasz chleb” w ramach,  którego do świetlicy została zakupiona kuchenka elektryczna, doposażenie kuchni i inne nagrody dla odbiorców programu placówki. Jako podsumowanie projektu odbyło się wspólne pieczenie chleba, według tradycyjnego przepisu, robienie sałatek i kolorowych kanapek. Uwieńczeniem spotkania była integracja przy wspólnym stole.


Drugi projekt miał na celu promowanie kultury słowa wśród odbiorców świetlicy Stowarzyszenia „KARAN”. W ramach tego projektu dzieci uczestniczyły w zajęciach warsztatowych z Panią, pracującą w Teatrze KWADRAT, wraz ze swoimi rodzicami miały możliwość wyjazdu wakacyjnego do Kazimierza Dolnego, a także mogli uczestniczyć w Spektaklu „METRO” w Teatrze Buffo. W wyjściach uczestniczyły dzieci, rodzice, wolontariusze z ING Banku i inni zaproszeni goście.