W placówkach Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN realizowany jest program dofinansowywany przez Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych: „Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin”- Nie igraj, najwyższą stawką jest życie .

„Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będącego w dyspozycji Ministra Zdrowia”.