Kościół Armii Zbawienia w RP
ul. Ząbkowska 23/25 lok. 9
tel. 605 354 604
mail: baza
@armiazbawienia.org

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”
ul. Targowa 63 lok. 4
ul. Targowa 15 lok. 2/3
tel. 668 945 605
 22 408 80 24
mail:
baza@karan.pl

Stowarzyszenie Mierz Wysoko 
ul. Brzeska 20 
Tel. 517 54 87 90


Stowarzyszenie Otwarte Drzwi 
Świetlica „Mały Książę”
ul. Ząbkowska 4 m. 45 i 45a 
Tel. 22 670 22 93 

Stowarzyszenie dla Rodzin
ul. Ząbkowska 39 m 1 i 2
tel. 22 619 42 67
 22 253 49 47
 518 452 047,
mail dla uczestników:
zapisy@sdr.org.pl

mail dla wolontariuszy: sdr.wolontariat@interia.pl


Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
ul. Łochowska 41 lok. 7 
pl. Hallera 5 lok. 2a 
tel.  513 127 879
 509 020 063 

 

Projekt Baza Akcji Zintegrowanej Animacji (Projekt BAZA) został wypracowany przez organizacje pozarządowe i instytucje publiczne w odpowiedzi na inicjatywę Biura Pomocy i Projektów Społecznych Miasta Stołecznego Warszawy. Projekt łączy i wykorzystuje różne typy działań, kierowane do dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat, takie jak działania edukacyjne, profilaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze, korekcyjne, specjalistyczne, socjalne i inne. Jest on dopełnieniem wsparcia, które do tej pory było kierowane do dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym o działania dotychczas nierealizowane w dzielnicy, lub realizowane na niewielką skalę, jak również o innowacyjne metody. Projekt ten zakłada daleko idącą współpracę organizacji i instytucji działających na Pradze Północ. BAZA to zespół zintegrowanych działań wspierających, które zostały zaplanowane tak, aby dać dzieciom i młodzieży z dzielnicy BAZĘ do prawidłowego i jak najlepszego rozwoju. Baza to także miejsce spotkań różnych partnerów oraz ich podopiecznych, gromadzenia ważnych danych i innych zasobów, które służyć mają jako potencjał dla rozwoju środowiska, budujących nową jakość komunikacji pomiędzy przedstawicielami organizacji pozarządowych, instytucjami i partnerami Konsorcjum.

ORGANIZACJE WCHODZĄCE W SKŁAD KONSORCJUM:

• Kościół Armii Zbawienia w Rzeczypospolitej Polskiej
www.armiazbawienia.org
• Stowarzyszenie Dla Rodzin
www.stowarzyszeniedlarodzin.pl
• Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ - GPAS
www.gpaspraga.org.pl
• Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” 
www.karan.pl
• Stowarzyszenie Mierz Wysoko
www.mierzwysoko.org.pl
• Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom
www.qzmianom.org
• Stowarzyszenie Otwarte Drzwi - Świetlica Socjoterapeutyczna Mały Książę
www.malyksiaze.otwartedrzwi.pl
• Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA
www.stop-klatka.org.pl
• Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
www.tpd-maz.org.pl

PARTNERZY WSPIERAJĄCY:

• Dom Kultury TU Praga;
• Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ;
• Gimnazjum nr 31 w Warszawie;
• Zespół Szkół nr 112 w Warszawie;
• Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Pragi Północ;
• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5;
• Stowarzyszenie Pracownie Twórcze Lubelska;
• Szkoła Podstawowa nr 73 w Warszawie;
• Zarząd Dzielnicy Praga Północ Miasta St. Warszawy.