18 października w Radomiu w Resursie Obywatelskiej przy ulicy Malczewskiego, odbyła się inauguracja kampanii społecznej Programu Stop Przemocy „Walcz z agresją. Zacznij od siebie.” oraz zakończenie programu finansowanego przez fundusz PHARE 2001 „Akademia Twórczej Aktywności”.

                                                                                      zdjęcia z konferencji

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz miasta, komendy miejskiej policji, straży miejskiej, radni radomscy, przedstawiciele MOPS-u, władze Wyższej Szkoły Biznesu, duszpasterstwo akademickie, przedstawiciele harcerzy, kadra pedagogiczna, młodzież oraz wolontariusze – uczestnicy Programu „Akademia Twórczej Aktywności”. Swoją obecnością i udziałem w panelu zaszczyciła nas Pani Małgorzata Rożniatowska aktorka znana m.in. z serialu „Złotopolscy”. Pani Małgorzata jest Koordynatorem Kampanii odpowiedzialnym za wsparcie projektu ze strony artystów. Panel Poprowadziła Pani Elżbieta Warchoł - dziennikarka Radia Plus w Radomiu.

 

Podczas spotkania zostały przedstawione główne założenia i cele ogólnopolskiej kampanii oraz zaplanowane działania  na terenie Radomia. Zostały wręczone także dyplomy dla wolontariuszy, którzy uczestniczyli w programie „Akademia Twórczej Aktywności” .

 

Głównym celem kampanii jest zapobieganie agresji wśród dzieci i młodzieży oraz propagowanie idei tworzenia sieci klubów Fair Play. W Radomiu działają już cztery takie kluby. Do końca roku zostaną także przeprowadzone szkolenia z zakresu treningu ART dla osób, które chcą prowadzić kluby i wdrażać metodę do placówek oświatowo – wychowawczych. Szkolenia będą organizowane przez Stowarzyszenie KARAN oraz Urząd Miasta Radomia – Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej. W ramach Programu Akademia Twórczej Aktywności został zorganizowany cykl warsztatów Treningu Zastępowania Agresji dla urzędników i pracowników socjalnych. Treningi były współfinansowane przez Fundusz PHARE 2001. W czerwcu br. szkolenie takie odbyło się również w Radomiu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.   

 

Kampania społeczna „Walcz z agresją. Zacznij od siebie.” jest promowana przez radomskie media. Spot telewizyjny jest emitowany w telewizji DAMI, radiowy w Radio Plus. W większości szkół podstawowych i średnich zostały powieszone plakaty promujące kampanię.W 38 szkołach (gimnazja i licea) - w szkolnych radiowęzłach jest emitowany spot radiowy. 

 

 

Wykład „Przeciwdziałanie agresji i przemocy w środowisku szkolnym” wygłoszony przez Prof. Evę L. Feindler z Uniwersytetu Long Island w Nowym Jorku.

 

W ramach Programu Stop Przemocy i Kampanii -  26 października br. o godz. 14.00  w Wyższej Szkole Biznesu w Radomiu odbył się wykład poświęcony zagadnieniu agresji prowadzony przez specjalistę z USA z Uniwersytetu Long Island w Nowym Jorku – Panią Prof. Evę L. Feindler pod tytułem „Przeciwdziałanie agresji i przemocy w środowisku szkolnym”. Organizatorami spotkania była Wyższa Szkoła Biznesu w Radomiu oraz Stowarzyszenie KARAN.

 

Uczestnicy wykładu (kadra pedagogiczna, przedstawiciele policji, MOPS-u, UM w Radomiu, harcerzy, młodzieży i mediów) mieli okazję zapoznać się z głównymi założeniami Treningu Zastępowania Agresji. Pani Profesor zaprezentowała także praktyczne wskazówki pomagające radzić sobie ze złością.

 

Prof. Eva L. Feindler wykłada na Uniwersytecie Long Island w Nowym Jorku. Specjalizuje się w terapii kognitywno – behawioralnej wśród dzieci i nastolatków, kontroli złości wśród młodzieży oraz przemocy rodzinnej. Od 1989 roku jest członkiem Nowojorskiej Stanowej Rady Psychologicznej oraz Stanowego Departamentu Edukacji. Należy do wąskiego grona współautorów Treningu Zastępowania Agresji, specjalizuje się w jednym z jego głównych komponentów Treningu Kontroli Złości.  

Trening Zastępowania Agresji  (ART. – z ang. Agression Replacemant Training) wywodzi się z nurtu tzw. skillstreamingu, czyli profilowania, kształtowania umiejętności. Skillstreaming jest interwencją psychoedukacyjną, której korzenie wywodzą się z psychologii i pedagogiki. Po raz pierwszy wprowadzony był w 1976 roku w USA jako jedna z pierwszych metod treningu umiejętności społecznych w zakresie leczenia zaburzeń psychicznych. Podejście psychologiczno-edukacyjne zakładało, że osoba wykazuje brak lub w najlepszym przypadku słabe przygotowanie w zakresie umiejętności niezbędnych dla zapewnienia skutecznego i zadowalającego funkcjonowania w codziennym życiu. Tak więc podstawowym zadaniem trenera umiejętności było aktywne i celowe nauczanie pożądanych zachowań (Goldstein, McGinnis 2001).

 Obecnie w dużej mierze Skillstreaming wykorzystywany jest jako forma pracy ukierunkowana na zmianę zachowań agresywnych. Najbardziej rozpowszechnionym programem jest Trening Zastępowania Agresji autorstwa profesora Arnolda Goldsteina.

Bliższe informacje na temat przebiegu kampanii w Radomiu można uzyskać u Koordynatora Kampanii Pani Doroty Chmiel tel.: Centrum Rozwoju Osobowości ul. Żeromskiego 27 tel.: (048) 362 20 46