W placówce Stowarzyszenia KARAN w Warszawie realizowany jest program:

„Wybieraj świadomie - najwyższą stawką jest życie” - Realizacja programów profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży oraz rodzin


Skierowany do:

Członków rodzin, w których występują problemy związane z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych lub nowych substancji psychoaktywnych.


Prowadzone w ramach programu działania:

·       interwencje kryzysowe

·         poradnictwo rodzinne dotyczące zgłaszanego problemu

·         zajęcia informacyjno edukacyjne dla dzieci, młodzieży i rodziców 

·         grupa wsparcia dla rodziców, innych bliskich

·         warsztaty umiejętności wychowawczych

·         warsztaty uczące alternatywnych stylów życia (m. in. zajęcia muzyczno-ruchowe)

·         warsztaty umiejętności psychospołecznych z elementami socjoterapii dla dzieci i młodzieży 


Gdzie?

Centrum Rozwoju Osobowości dla Dzieci i Młodzieży KARAN

ul. Grodzieńska 65, 03-750 Warszawa

ul. Targowa 63/4, 03-729 Warszawa

Kontakt

tel.: 508 969 551

Osoba do kontaktu: Agnieszka Jędrzejewska agnieszka.jedrzejewska@karan.pl 


Gdzie?

Centrum Rozwoju Osobowości dla Dzieci i Młodzieży KARAN

ul. Malczewskiego 52, 02-622 Warszawa

Kontakt

tel.: 22 849 41 15

Osoba do kontaktu: Alicja Rygier alicja.rygier@karan.pl 


Program realizowany jest w ramach Narodowego Programu Zdrowia, współfinansowany ze środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.