W placówce Stowarzyszenia KARAN w Warszawie realizowany jest program:

„Zacznij od siebie II edycja” - Realizacja programów wsparcia dla rodzin


Skierowany do:

Członków rodzin, w których występują problemy związane z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych lub nowych substancji psychoaktywnych.


Prowadzone w ramach programu działania:

·        interwencje kryzysowe

·        poradnictwo rodzinne

·        zajęcia informacyjno edukacyjne

·        grupa wsparcia dla rodziców, innych bliskich

·        warsztaty umiejętności wychowawczych

·        konsultacje prawne

KONTAKT

Warszawa tel.: 22 618 65 97, infolinia 800 120 289

 

Program realizowany jest w ramach Narodowego Programu Zdrowia, współfinansowany ze środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.