Centrum Rozwoju Osobowości

Placówka wsparcia dziennego

 ul. Pułaskiego 9

26-605 Radom

tel.: 48 360 24 63, 508 527 507


Dla kogo?

o   dzieci i młodzież w wieku 5 - 18 lat znajdujące się w trudnej sytuacji rodzinnej

o   ich rodzice/ opiekunowie.

Działania

o   warsztaty umiejętności psychospołecznych,

o   warsztaty uczące alternatywnych stylów życia (zajęcia plastyczne z elementami arteterapii),

o   poradnictwo rodzinne dotyczące zgłaszanego problemu i konsultacje psychologiczne,

o   poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne,

o   zajęcia informacyjno – edukacyjne (profilaktyczne),

o   terapia pedagogiczna,

o   nauka języka angielskiego,

o   organizacja  imprezy rekreacyjno – edukacyjnej.

Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w placówce jest  BEZPŁATNE

Placówka czynna w dniach:

poniedziałek - środa, w godz. 12.00 – 18.00

czwartek - sobota, w godz. 13.00 – 18.00