Centrum Rozwoju Osobowości dla Dzieci i Młodzieży

- Placówka wsparcia dziennego

ul. Malczewskiego 52

Warszawa, tel  22 849 41 15 lub 733 027 229

Kierownik Placówki:

mgr Alicja Rygier-Brzezińska 

mail: [email protected] 

Placówka wsparcia dziennego jest prowadzona przez Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN. Oferta jest skierowana do dzieci i młodzieży w wieku 6‐15 r. ż. (chodzących do szkół podstawowych) oraz ich rodziców i opiekunów prawnych dzieci i młodzieży w szczególności z terenu Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.

Placówka jest otwarta dla dzieci od poniedziałku do piątku (4 godziny dziennie) - w trakcie roku szkolnego funkcjonuje w godzinach 14:00-18:00, natomiast w okresie wakacji letnich i ferii zimowych w godzinach przedpołudniowych. W lipcu prowadzona jest Akcja „Lato w Mieście”, a w ferie Akcja „Zima w Mieście”.


Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w placówce jest  BEZPŁATNE                           

W ramach działań placówki prowadzone są różnego rodzaju zajęcia wspierające rozwój wychowanków, psychoedukacyjne i profilaktyczne:

  • zajęcia opiekuńczo-wychowawcze,
  • odrabianie lekcji,
  • warsztaty umiejętności psychospołecznych z elementami socjoterapii,
  • zajęcia edukacyjne w tym profilaktyka uzależnień,
  • warsztaty uczące alternatywnych stylów życia.

Uczestnicy – dzieci i opiekunowie mogą także skorzystać z pomocy psychologicznej w ramach poradnictwa rodzinnego.

 Rekrutacja i nabór trwa przez cały rok, o ile w placówce są wolne miejsca.


    Oprócz odrabiania lekcji organizujemy rożne zajęcia, które rozwiną w Was nowe umiejętności. W roku szkolnym 2008/2009 dzieciaki z naszej świetlicy brały udział w warsztatach fotograficznych i tanecznych. Swoje artystyczne umiejętności prezentowały pod czas wystawienia Jasełek i w dorocznym Festynie Mokotowskim.

     W czasie ferii zimowych i wakacji odbywają się u nas akcje „ Zima w Mieście” i „Lato w Mieście”. W tym okresie korzystamy z basenów, kręgielni, hali sportowej, poznajemy Warszawę, uczestniczymy w festynach tematycznych.

   Za naszą placówkę jesteśmy odpowiedzialni Wszyscy, dlatego razem o nią dbamy. W czasie wszystkich obowiązuje przestrzeganie ustalonych przez grupę zasad, pomaga nam to miło  spędzić  czas.


Po szkole nie musisz być sam, dołącz do nas.

Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w placówce jest  BEZPŁATNE  
 

Centrum Rozwoju Osobowości dla Dzieci i Młodzieży

Placówka wsparcia dziennego

Warszawa, Malczewskiego 52

jest współfinansowane z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Mokotów, w ramach umowy: MOK/WSZ/B/VI/1/6/10/193 /2018-2021/GZ 3606 z dn. 24.12.2019