Świetlica Socjoterapeutyczna "PINOKIO"

Kalisz, ul. Graniczna 1

tel: 62 764 22 60

Zespół:

Kierownik świetlicy: mgr Donata Lis

Wychowawcy:

mgr Ilona Gołębiowska
mgr Magdalena Tylki
Marta Kotwica

U W A G A !!

Przygotowujemy się do V Prezentacji Artystycznych Działań Świetlicowych, które odbędą się 19 czerwca 2012r w Młodzieżowym Domu Kultury pod hasłem:  „POSTAW NA RODZINĘ”

 

Zajecia w świetlicy są bezpłatne.

Zapraszamy dzieci i młodzież od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-19.00

Do Świetlicy Socjoterapeutycznej uczęszcza 35 osób.

W świetlicy realizowany jest program adresowany do dzieci w wieku od 6 do 16 lat.


 

W ramach programu proponujemy:

 • zajęcia socjoterapeutyczne
 • Trening Zatępowania Agresji TZA-ART
 • zajęcia integracyjne
 • zajęcia sportowe
 • regularne wyjścia na basen
 • regularne zajęcia z jazdy konnej z elementami hipoterapii
 • regularne wyjścia do kina, teatru, muzeum regionalnego
 • pomoc w nauce i odrabianiu lekcji
 • zajęcia muzyczno-ruchowe
 • arteterapia
 • wycieczki piesze i autokarowe
 • spotkania okolicznościowe: z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka, Mikołajek, świętowanie urodzin dzieci,
 • obchody Świąt wraz z zaproszonymi gośćmi


REALIZOWANE PROGRAMY:

I. Projekt "Największe serca dla najbardziej potrzebujących kaliszan" - współpraca z  liderami młodzieżowymi- wolontariuszami

W ramach realizowania programu Świetlicy Socjoterapeutycznej „Pinokio” włączamy się w projekt "Największe serca dla najbardziej potrzebujących kaliszan", w który zaangażowani są uczniowie z Gimnazjum nr 9 w Kaliszu. W ramach tego projektu realizowana jest akcja „Cała Polska czyta dzieciom”, podczas której uczniowie gimnazjum czytają wychowankom książki, a następnie wraz z nimi tworzą do nich plakaty. Ma to na celu rozwijanie wyobraźni, a także wypromowanie czytelnictwa wśród młodych ludzi. Drugą akcją realizowaną w ramach projektu są „Muzyczne integracje”, czyli spotkanie, na którym młodzież oraz dzieci mają możliwość wystąpienia na scenie przed zaproszonymi gośćmi.

II. „Organizacja zimowego wypoczynku wakacyjnego (w okresie ferii zimowych) połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień”. Wypoczywamy Razem! - zrealizowany

Projekt dotyczył wypoczynku zimowego, podczas którego realizowane były zajęcia socjoterapeutyczne. Zorganizowano różnorodne atrakcje, takie jak wyjścia do kina i teatru, dzięki którym dzieci rozwijały swoją wyobraźnię, kreatywność i twórcze myślenie. Innymi ważnymi punktami programu były: wyjazd do stadniny koni oraz do aquaparku w Jarocinie, co miało wspomagać ich rozwój fizyczny, a także zachęcać do prowadzenia zdrowego i aktywnego trybu życia. Zorganizowano również wyjazd do Gołuchowa, gdzie wychowankowie zwiedzili tamtejszy zamek i zdobyli wiele informacji na temat rejonu. Podczas całych ferii organizowano gry i konkursy. Na zakończenie odbyło się rozdanie dyplomów, oraz nagród.

III. „Wspieranie wolontariatu działającego w zakresie edukacji prozdrowotnej, promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej wśród mieszkańców województwa wielkopolskiego”.

Świetlica Socjoterapeutyczna uczestniczy także w projekcie wspierania wolontariatu działającego w zakresie edukacji prozdrowotnej, promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej wśród mieszkańców województwa wielkopolskiego, w ramach którego organizowane są spotkania informacyjne oraz warsztaty (w szkołach i w świetlicy) dla osób chcących zaangażować się w ramach wolontariatu w pomaganie dzieciom.