CIL zostało założone  w 1985 roku w Niemczech, na Filipinach oraz w USA. Logo  CIL to ryba i chleb. Chleb symbolizuje to czego ludzie potrzebują, aby przetrwać. Ryba  wskazuje na obfitość.

 


 CIL współpracuje z ludźmi z różnych regionów świata: z  ludźmi o różnym pochodzeniu społecznym i zawodowym . Osoby te oferują swoje doświadczenie, zdolności i potrzeby na rzecz projektów realizowanych w CIL.

 

CIL stara się przyczyniać do większej sprawiedliwości w świecie. Wyraża się to w przekonaniu, że ludzie z zupełnie różnych części świata, z różnych krajów i kultur mogą uczyć się razem w otwartej konfrontacji. Jest to możliwe, gdy ludzie spotykają się, otwarcie prezentują swoje potrzeby, obawy, pragnienia i wartości.

 

Dla CIL ważny jest dialog, ale aby dialog mógł mieć miejsce konieczne jest stworzenie warunków do tego, aby ludzie mogli się spotykać.  Założycielami CIL są chrześcijanie pochodzący z różnych ruchów społecznych z lat 80 – tych.

 

Do zadań CIL należy  stwarzanie warunków do pojawienia się impulsów dla innowacyjnych procesów uczenia się. Uwzględniane jest  przede wszystkim zorientowanie na potrzeby tych, którzy nie mają przyznanego przywileju uczenia się w sposób zwyczajowo przyjęty. Mogą być to osoby, które są wyłączone z dostępu do nauki z powodów etnicznych, lub ze względu na płeć lub wiek.

 

 

Projekty realizowane przez CIL są tworzone uwzględniając ducha  solidarności między ludźmi i narodami, sprawiedliwości i dialogu.