Centrum Rozwoju Osobowości dla Dzieci i Młodzieży

- Placówka wsparcia dziennego

ul. Grodzieńska 65
Warszawa, tel   22 618 65 97

Kierownik Świetlicy Socjoterapeutycznej:

mgr Agnieszka Jędrzejewska

tel.: 22 618 65 97

mail: [email protected]  

                                                Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00-18.00.
W placówce realizowany jest program profilaktyczny adresowany do dzieci w wieku 5-15 lat.

 W ramach programu proponujemy:

 - zajęcia socjoterapeutyczne;
 - zajęcia edukacyjne na temat szkodliwości środków zmieniających świadomość;
 - warsztaty twórcze w tym: plastyczne, teatralne, taneczne;
- zajęcia kulturalne;
 - zajęcia sportowe;
 - konkursy z nagrodami;
 - pomoc w odrabianiu pracy domowej/ reedukacja;
 - uroczyste spotkania okolicznościowe: np. Boże Narodzenie, Wielkanoc, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Andrzejki;
 - organizacja akcji „ Lato w Mieście” i „ Zima w Mieście”;
 - wycieczki krajoznawcze;
 - wyjścia do kina, teatru;
 - poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne adresowane do dzieci oraz ich  rodziców bądź opiekunów,   a  także środowiska lokalnego.


W celu kompleksowej pomocy dziecku prowadzona jest współpraca z pedagogami szkolnymi, kuratorami rodzinnymi, pracownikami socjalnymi.

Dzieci w trakcie roku szkolnego mają możliwość odrabiania lekcji pod opieką pedagoga, zjeść ciepły posiłek, twórczo spędzić czas. Oprócz gier i zabaw organizowane są wyjścia do ośrodków sportowych i obiektów kulturalnych (kręgle, kino, teatr, basen).   


 W czasie ferii zimowych i wakacji odbywają się u nas akcje „ Zima w Mieście” i „Lato w Mieście”, które z roku na rok wzbogacają swoją ofertę.

UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST BEZPŁATNY


Centrum Rozwoju Osobowości dla Dzieci i Młodzieży

Placówka wsparcia dziennego Warszawa, Grodzieńskiej 65

jest współfinansowane z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Praga- Północ,

Ministra Zdrowia - Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.