Dostęp do informacji o placówkach w języku migowym:

http://www.karan.pl/download/Elblag1.mp4


http://www.karan.pl/download/Radom1.mp4


http://www.karan.pl/download/Rzeszow1.mp4


http://www.karan.pl/download/Warszawa1.mp4


http://www.karan.pl/download/Wroclaw1.mp4