W piątek 15 czerwca 2018r. na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach odbyło się ostatnie pożegnanie bardzo nam bliskiej 
ś.p. Pani Barbary Wachowicz – Napiórkowskiej wspaniałej pisarki i scenarzystki, Przewodniczącej Rady Programowej konkursu ARSENAŁ WARSZAWA prowadzonego przez Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN.

więcej...