„…Żeby pamięć nie zginęła”

 28 lutego 2019 roku (czwartek)

o godzinie 17:00

Centrum Edukacji Historycznej (IV piętro)

Budynek PAST-Y

Warszawa, ul. Zielna 39

 Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności

do dnia 26 lutego 2019 r.

e-mail: e.pawlaczyk@fundacja-ppp.pl

tel. 22 620 12 80

zaproszenie