W 2018 r. realizowany był projekt „Młodzi, Wolni, Świadomi, Bezpieczni”.

Program skierowany jest do osób znajdujących się w grupie ryzyka związanej z popełnianiem zachowań o charakterze przestępczym lub/i osób, które dopuściły się czynów karalnych i ich najbliższego otoczenia.

Główną grupą docelową oddziaływań projektowych są osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych i od czynności, w tym osoby dorosłe, dzieci i młodzież oraz ich bliscy.

Prowadzone oddziaływania koncentrują się na wzmacnianiu psychospołecznych czynników przeciwdziałających powstaniu lub nasileniu zachowań o charakterze przestępczym, ze szczególnym uwzględnieniem wzmacniania kompetencji społecznych osób uzależnionych oraz wzmacniania kompetencji wychowawczych, w tym motywowanie bliskich do zmiany nawyków, zwyczajów, także związanych z zażywaniem alkoholu.

Głównym celem programu jest przeciwdziałanie przestępczości, wzmacnianie sieci pomocy ofiarom przestępstw oraz przeprowadzenie akcji informacyjnej w postaci druku broszur psychoedukacyjnych.

Projekt obejmuje działania:

·       wsparcie psychologiczne

·       interwencje kryzysowe

·       porady prawne

·       coaching rodzinny

·       turnusy terapeutyczne

·       warsztaty umiejętności społecznych, wychowawczych

·       Trening Zastępowania Agresji


Trening Zastępowania Agresji jest programem wielostronnej interwencji skierowanej na zmianę zachowania osób niedostosowanych społecznie. Metoda ART doskonale sprawdza się w szeroko rozumianej profilaktyce społecznej zarówno jako oferta nauczenia jego odbiorców postaw i zachowań społecznych jak i jako metoda diagnostyczno - terapeutyczna do naprawy zaburzonych relacji rodzinnych.

więcej o programie

 

BROSZURY PSYCHOEDUKACYJNE – co powinieneś wiedzieć na temat:

·       uzależnienia i współuzależnienia

·       co to jest przemoc i agresja

·       jak postępować ze sprawcą przemocy

·       prawo a narkotyki i przemoc

·       gdzie szukać pomocy

 

ZAPOZNAJ SIĘ !!!

uzależnienia behawioralne:

„BEhaviorACTIVE część 1”  - czytaj

uzależnienia od substancji psychoaktywnych:

„BEhaviorACTIVE część 2” - czytaj