PRAKTYKI/ WOLONTARIAT w ŚWIETLICY DLA DZIECI w WARSZAWIE

Zapraszamy osoby zainteresowane nabywaniem praktycznych umiejętności potrzebnych w pracy z dziećmi i młodzieżą do uczestnictwa w projekcie „Opieka i wychowanie – kształtowanie umiejętności wychowawczych potrzebnych do pracy placówkach dla dzieci i młodzieży.” Program jest organizowany przez Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN.

Program adresowany jest do osób chcących zdobyć doświadczenie w pracy z dziećmi oraz pracy w organizacji pozarządowej. 
Bezpośrednimi odbiorcami programu są zarówno studenci kierunków pedagogicznych, psychologicznych, resocjalizacji jak i osoby, które po prostu chciałyby zdobyć doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. 
W ramach realizacji programu można zdobyć praktyczne umiejętności i teoretyczną wiedzę potrzebną w pracy w placówkach  wsparcia dziennego Stowarzyszenia KARAN oraz w placówkach prowadzonych przez inne organizacje takie jak świetlice, placówki opiekuńczo – wychowawcze, placówki wsparcia dziennego czy kluby dziecięce i młodzieżowe. 
Program może być elementem realizacji praktyk studenckich.  
 
W razie pytań uprzejmie prosimy o kontakt: 
[email protected]