• PROFILAKTYKA: ADHD zespół nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci  - Anna Godlewska
 • Nowatorskie projekty  Stowarzyszenia KARAN - mgr Marta Kulesza
 • PROFILAKTYKA: Uzależnienia: przyczyny, przejawy i profilaktyka - ks. Marek Dziewiecki
 • Ciekawostki
 • ROZWAŻANIA PSCYHOLOGICZNE : HIKIKOMORI - choroba cywilizacyjna - Anna Godlewska
 • ROZWAŻANIA PSCYHOLOGICZNE: Brak czarodziejskiej różdżki cz I  - Rodzina z problemem alkoholowym - prof. dr hab. Maria Ryś
 • ŚWIADECTWO: Jak wygląda życie po ośrodku? Jak wychodzić z nawrotów? Dlaczego warto żyć na trzeźwo?  - Julia....
 • ROZWAŻANIA PSCYHOLOGICZNE: Ewolucja Agresji część II - dr Ewa Jakubiak Zapalska
 • Ciekawostki
 • REFLEKSJE: Znaczenie relacji w rodzinie, wpływ oddziaływania prawidłowych i nieprawidłowyc systemów rodzinnych - prof. dr hab. Maria Ryś
 • REHABILITACJA: Postrehabilitacja i samowychowanie. Ogólne założenia programowe - Bożena Szot
 • PROFILAKTYKA DZIECIĘCA: Albert Iksragen 3 - Tomek lat 10