Stowarzyszenie  Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN zaprasza do składania ofert na realizację prac adaptacyjnych i wykończeniowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w ramach zadania "Doposażenie, adaptacje, prace wykończeniowe placówek wsparcia dziennego w m. st. Warszawa finansowanego ze środków m.st. Warszawy", nazwa własna programu "Adaptacja, prace wykończeniowe placówek wsparcia dziennego Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN zlokalizowanych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy".

Zapytanie ofertowe wykonanie wentylacji

Zapytanie ofertowe wymiana drzwi

Zapytanie ofertowe roboty budowalne

Zapytanie ofertowe wymiana wykładzin

Zapytanie ofertowe wymiana okien

 

Rozeznanie rynku zgodnie z zasadą efektywnego zarzadzania finansami
Przedmiot zamówienia:Realizacja superwizji w ramach projektu "Coaching - nowa metoda wsparcia procesów integracji społecznej i zawodowej"


Załączniki do rozeznania rynku

 

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności w projektach PO KL
Przedmiot zamówienia:"Realizacja sesji coachingowych w ramach projektu "Coaching - nowa metoda wsparcia procesów integracji społecznej i zawodowej".

Załączniki do zapytania ofertowego

 

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności w projektach PO KL
Przedmiot zamówienia: "Wynajem pomieszczeń na użytek Projektu ,,Coaching -
nowa metoda wsparcia procesów integracji społecznej i zawodowej"

Załączniki do zapytania ofertowego


Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty