Spis treści:

 • Kluby FAIR PLAY – spotkanie podsumowujące działalność w 2006 roku
 • Zawsze można inaczej! Zawsze można lepiej! (Elżbieta Opiłowska)
 • „ARSENAŁ WARSZAWA”(Joanna Miecznikowska)
 • Akademia Twórczej Aktywności (Jan Bereda)
 • Wiedza i postawy dorastających wobec narkomanii(Ewa Sowa)
 • Zdrowie psychiczne i stres (Joanna Filipiuk)
 •  NIDZICA 2006 – WIELKA PRÓBA (Joanna Mlecznikowska)
 • Szkolne Dni Stop Przemocy (Agnieszka Kowalczyk)
 • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej – ADHD (Marta Mikołajczyk)
 • Agresja w szkole – opinie młodzieży (Marta Mikołajczyk)
 •  Dzieci ze Świetlicy KARAN (Marta Mikołajczyk)
 •  Uzależnienie od narkotyków (Anna Kakiet)
 • Edukacja rodziców i wychowawców (Grażyna Turzyńska)
 •  Uczenie się poczucia własnej wartości i akceptacji siebie (cz.I) (Anna Stańszczyk)
 • Wypalenie zawodowe (Katarzyna Frak)