Spis treści:

  • Mechanizmy obronne (Ala Madej)
  • Opowiadanie Patrycji
  • Opowiadanie Wojtka
  • Moje pielgrzymowanie
  • Granice z dzieciństwa (Beata Nowicka)
  • Poczucie własnej wartości (Marta Radomska)
  • Szkoła Liderów (Agnieszka Kowalczyk)
  • TV-Reklama (Agnieszka Kowalczyk)
  • Prace konkursowe: Jestem wolny! Wybieram życie bez narkotyków!
  • Promocja Zdrowego Myślenia