Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN 
Siedziba główna:  

ul. Pułaskiego 9
26-605 Radom
048 360 24 63

  
Adres korespondencyjny:  

ul. Grodzieńska 65
03-750 Warszawa
tel./fax: 022 618 65 97
email:
karan@karan.pl


  

Katolicka Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym i Dzieciom KARAN

 


Siedziba główna:03-802 Warszawa
ul. Skaryszewska
12 skr. poczt. 206
email:
[email protected]

 

 
Adres korespondencyjny:

03-750 Warszawa
ul. Grodzieńska 65
tel./fax 022 618 65 97
email: [email protected]

 

 

Placówki Stowarzyszenia


 

 


 

 


 

Warszawa


Centrum Interwencji Kryzysowej, Centrum Rozwoju Osobowościul. Grodzieńska 65
03-750 Warszawa
tel./fax 022 618 65 97
 

Poradnia Rodzinna i Uzależnień


ul. Grodzieńska 65
03-750 Warszawa
tel. 022 679 02 33
 


Świetlice SocjoterapeutyczneWarszawa, ul. Targowa 63/4
tel. 022 670 05 49
e-mail: [email protected]


Warszawa, ul. Prochowa 49
tel. 668 945 401

Warszawa, ul. Malczewskiego 52
tel. 22 849 41 15

 

 


Punkt konsultacyjny 

ul. Andersa 13
00-159 Warszawa
Tel. 22 635 38 81
Tel. 22 635 29 24
Fax. 22 635 40 79

e-mail: [email protected]


    

 

 

RZESZÓW  

Centrum Interwencji Kryzysowej

 


Świetlica Socjoterapeutyczna


ul. Targowa 9a
35-950 Rzeszów
tel. 017 852 86 48


ul. Szopena 17
tel. 017 862 13 14

 

Poradnia Uzależnień i Rodzinna


ul. Szopena 17
tel. 017 862 13 14
 

 

RADOM  
Ośrodek Readaptacyjny "Nasz Dom"
ul. Łąkowa 122
26-610 Radom
tel. 048 360 46 05
 

Centrum Rozwoju Osobowości, Poradnia Rodzinna i Uzależnieńul. Pułaskiego 9
26-605 Radom
tel. 048 360 24 63
 

 

KALISZ  
Świetlica Socjoterapeutyczna, Poradnia Rodzinna i Uzależnień
ul. Graniczna 1
62-800 Kalisz
tel. 062 764 22 60
 

 

ELBLĄG  
Poradnia Uzależnień, Świetlica Socjoterapeutyczna
ul. Robotnicza 29
82-300 Elbląg
tel. 055 32 78 93
 

 

WROCŁAW  

Centrum Interwencji Kryzysowej
Oddział Dzienny
 Poradnia Rodzinna i Uzależnień
Świetlica socjoterapeutyczna


ul. Skoczylasa 8
54-071 Wrocław
tel. 071 349 15 56

www.karan.wroc.pl