Spis treści:

 

 • Dlaczego chcę żyć złudzeniami
 • Moje dziecko
 • Uzależnienia w świetle relacji jednostki ze społeczeństwem
 • Wychowujemy razem-scenariusz.
 • O mitach wokół narkotyków
 • Bieda to sytuacja i kultura
 • Współpraca miedzynarodowa-Kostaryka 2008
 • Moje wakacje z narkotykami
 • Komunikacja z dzieckiem
 • Świadectwo rodzica
 • Działalność świetlicy socjoterapeutycznej
 • Promocja Zdrowego Myślenia
 • Ręce, które leczą
 • Wywiad z rodzicami, poezja
 • Mężczyzna-ojciec we wspólnocie rodzinnej