Informacje nt. Pielgrzymek Stowarzyszenia KARAN można znaleźć na stronie internetowej:

                                            www.karan-pielgrzymka.pl

 

 

W dniach 6 – 14 sierpnia, Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN jak co roku wzięło udział w pielgrzymce do Sanktuarium w Częstochowie. W Pielgrzymce wzięło udział około 200 osób.

Byli to pacjenci ośrodków readaptacyjnych, ich rodzice, pracownicy Stowarzyszenia.

 

 

 

 

Pielgrzymka jak każdego roku rozpoczęła się Mszą Święta w Kościele Św. Anny na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.   W trakcie drogi,  rodzice z grupy wsparcia dawali świadectwo swojej walki z uzależnieniem dziecka uczestnikom innych grup.

 

Podczas Mszy Świętej w Mstowie rodzice z grupy wsparcia zaprezentowali przygotowaną przez siebie inscenizację „Drzewo wartości” . Pomysłodawcami sztuki byli sami rodzice, którzy pragnęli podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi.   

 

 

 

Rodzice napisali scenariusz,  wyreżyserowali sztukę, sami przygotowali dekoracje.  Inscenizacja dotyczyła roli wartości w życiu rodziny, a tym samym młodego człowieka. Zwracała uwagę, iż brak odpowiedniego systemu  wartości w rodzinie sprzyja wejściu na drogę uzależnienia. Rodzice nie potrafią przekazać takiego systemu wartości, który może ochronić młodego człowieka przed uzależnieniem. Inscenizacja pokazywała, iż uzależnienie zabija wartości w uzależnionym człowieku.  

 

Pomysłodawcami sztuki byli sami rodzice, którzy pragnęli podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi.   

 

 

 

 

Galeria

 

     

więcej informacji:  www.karan-pielgrzymka.pl