Po raz V jesienią tego roku, 22 – 23 października,  została zorganizowana  MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „STOP PRZEMOCY” promująca Trening Zastępowania Agresji, Program PREPARE oraz Peace 4 Kids. Konferencja adresowana była do specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą nauczycieli, pedagogów, wychowawców, rodziców i opiekunów prawnych. Głównym cele konferencji było promowanie zapobiegania agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży oraz propagowanie prospołecznych wzorców zachowania.

          Konferencja ma już swoja tradycję. Pierwsza konferencja odbyła się w 2001 roku.W latach 2001 – 2007 w konferencjach wzięło udział ponad 6500 osób. W tym roku w Konferencji wzięło udział około 500 uczestników. Konferencja odbyła się w Warszawie, w Hotelu Sofitel Victoria Warszawa przy ul. Królewskiej 11.