Spis tresci:

 • Jakie skutki może spowodować nakręcanie się na narkotyki dla mnie i innych?
 • Używanie narkotyków przez młodzież szkolną
 •  „Szukaj porozumienia ze swoim dzieckiem”
 • „W czym się dałam/dałem oszukać przez narkotyki”
 • Specyfika radzenia sobie ze stresem osoby uzależnionej od narkotyków (Marcin Kramek)
 • XIII Akcja Pomóż Dzieciom Godnie Żyć
 •  Agresja i przemoc w mediach a dzieci (Donata Lis)
 •  „Przejrzystość”
 • Z życia świetlicy :Pinokio” w Kaliszu (Ilona Lis)
 • Klub Fair Play w szkole podstawowej Nr 19 w Rzeszowie (Agnieszka Fijałkowska)
 • Matka – kobiecość i macierzyństwo (Katarzyna Mikołajczyk)
 • „Jeśli Boga nie ma…” to wtedy nie ma nic (Janusz Zygmunt Paluchowski)
 •  Zdrowie a religia. Częstochowa w terapii (Agnieszka Kowalczyk)
 •  Program Peace4Kids
 • Akademia Twórczej Aktywności w Warszawie. Integracja starszych wolontariuszy z młodzieżą (Jan Bereda)
 • Rozwój moralny (Elżbieta Łyczewska)
 •  Międzynarodowe Centrum Treningu Zastępowania Agresji ICART (Agnieszka Kowalczyk)
 • Rodzina z problemem alkoholowym (Katarzyna Badurek)
 •  Młodzież w poszukiwaniu sensu życia (Martyna Jabłońska)
 • Praskie dni profilaktyczne – wrzesień 2006