Spis treści:

 • Słuchając La Que Soba – Tej, która wie.. – Agnieszka
 • Droga donikąd – Magdalena Bilska
 • Był sobie chłopiec – Apolonia Szarkowicz – Młyńska
 • Agresja uczniów odchylenie czy norma? – Ks.B.P.Rosik SAC
 • Wiersze
 • Prace konkursowe: „Jestem wolny! Wybieram życie be narkotyków!”
 • Historia społeczności terapeutycznych – Martin Kooyman
 • Narkomania jedna z postaci uzależnień – Sylwia Kosowska
 • Społeczności terapeutyczne – Martin Kooyman
 • Prawa człowieka uzależnionego – Ks. B.P.Rosik SAC
 • Wolność na wyciągnięcie ręki – Elżbbieta Opiłowksa
 • Stop przemocy program Konferencji