·         Realizacja programów profilaktyki wskazującej „Zanim będzie za późno”

więcej ...

·         Realizacja programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób używających szkodliwie i uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP

więcej ...

·         Wspieranie realizacji programu wczesnej interwencji FreD goes net „Zatrzymaj się”

więcej ...

·         Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin ,,Nie igraj, najwyższą stawką jest życie”

więcej ...