Spis treści:

 

 •  IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA 24-25 X 2007 „STOP PRZEMOCY W RODZINIE I W SZKOLE”
 • CO POMAGA POWSTRZYMAĆ SIĘ OD NAŁOGOWEGO JEDZENIA? (Beata Pawlicka)
 • CZYNNIKI RYZYKA KRZYWDZENIA DZIECI ZWINZANE Z CECHAMI OFIARY (Anna Kakiet)
 • KILKA SŁOW O DEPRESJI (Marta Mikołajczyk)
 • AKADEMIA TWORCZEJ AKTYWNOŚCI (Jan Bereda)
 • JAK RODZINA WPŁYWA NA FORMOWANIE SIĘ OBRAZU SIEBIE U DZIECKA? (Grażyna Turzyńska)
 • UZALEŻNIENIE DZIECKA – ZAGROŻENIE I SZANSA (Barbara Rozmus)
 • GŁÓD WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA (Beata Pawlicka)
 • PRACA W ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ (Marta Suchenek)
 • DNI PROFILAKTYKI (Katarzyna Badurek)
 • STRUKTURA OSOBOWOŚCI A POCZUCIE SENSU ŻYCIA U OSOB UZALEŻNIONYCH OD NARKOTYKÓW (Marta Radomska)
 • PROSTA HISTORIA
 • AKSJOLOGIA WARTOŚCI JANA PAWŁA II (Monika Gajewska)
 • SZCZEGÓLNA POTRZEBA DOWARTOŚCIOWANIA DZIECI Z RODZIN Z PROBLEMAMI (Mariusz Świdowicz)
 • ZMIEŃ ŻAL W TANIEC (Apolonia Szarkowicz – Młyńska)
 • BAJKA O CZERWONYM KAPTURKU (Elżbieta Opiłowska)
 • „ZALEŻNOŚC MIĘDZY RELIGIJNOACIĄ A AGRESYWNOACIĄ” STUDIA PRZEPROWADZONE NA STUDENCKIEJ POPULACJI W POLSCE I NIEMCZECH (Marta Suchenek)
 • POEZJA
 •  OPÓŹNIENIE JAKO TRWAŁE I ZAUWAŻALNE ZNIEKSZTAŁCENIE POZNAWCZE (Elżbieta Łyczewsk)