„Pomoc społeczna , w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”.

Zadanie Nr 2: Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

Centrum Złotego Wieku prowadzone w formie klubu dla osób zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.

Centrum Złotego Wieku w 2012 roku jest współfinansowane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej