Ośrodek stacjonarny leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży 

”Dom w pół drogi” w Warszawie

 Świadczenia finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia – Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 

Adres placówki: 03-750 Warszawa, ul. Grodzieńska 65

tel.: 600 966 013    

Adres e-mail placówki: [email protected]


***


    „Przez trud do gwiazd”

 

Ośrodek stacjonarny, koedukacyjny, posiada 17 miejsc, jedyny bezpłatny ośrodek stacjonarny dla młodzieży uzależnionej na terenie Warszawy.


Dla kogo?

  • młodzież w wieku od 13 do 18 lat z zespołom uzależnienia od substancji psychoaktywnych

Czas pobytu

  • program terapii krótkoterminowej (6 miesięcy),
  • program terapii długoterminowej (12 miesięcy).

Zasady przyjęcia

  • pacjenci są przyjmowani po odbytej kwalifikacji w kolejności zgłoszeń na podstawie skierowania od lekarza oraz w trybie dobrowolności,
  • przy przyjęciu wymagana jest abstynencja, potwierdzona badaniem testem.

Program

Program opiera się na założeniach społeczności terapeutycznej, terapii poznawczo-behawioralnej, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, z wykorzystaniem wywiadu motywacyjnego oraz uwzględnieniem terapii rodzinnej. Informacje zwrotne i systematyczne spotkania grupy pacjentów wraz z zespołem terapeutów pomagają modelować i monitorować proces zmiany oraz opanować mechanizmy uzależnienia.

Na terenie Ośrodka odbywają się zajęcia lekcyjne na poziomie szkoły podstawowej, liceum i technikum.

Ośrodek w swojej ofercie zawiera zajęcia rozwijające zainteresowania młodzieży: zajęcia sportowe, plastyczne, muzyczne, teatralne. Organizowane są obozy terapeutyczne.

Po zakończonej terapii istnieje możliwość zamieszkania w hostelu.

Od samego początku pracy z osobą uzależnioną, w proces terapii włączona jest rodzina.

Spotkania z rodzicami i rodziną służą naprawie i budowaniu więzi opartych na zasadach miłości, szacunku, zaufania i tolerancji.

W Ośrodku pracuje wykwalifikowana kadra: psychiatra, specjaliści terapii uzależnień, psycholodzy, psychoterapeuci.

W naszej pracy zachowujemy życzliwość i szacunek, kompetencje i stabilność zawodową, poszukiwanie twórczych i indywidualnych rozwiązań, a także stanowczość i rzetelność w realizacji postawionych wspólnie z podopiecznym celów. Oferujemy pomoc kompleksową i długofalową.

Realizacja programu i praca zespołu objęta jest stałą superwizją.