NZOZ Ośrodek/Oddział Stacjonarny Leczenia Uzależnień dla Osób Uzależnionych – całodobowy

Bogucin 81A, 26-930 Garbatka Letnisko

tel./fax: 48 384 82 22

Adres e-mail placówki: osrodekbogucin@karan.pl