·         Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin „Nie igraj, najwyższą stawką jest życie”

więcej ...

·         Wspieranie realizacji programu wczesnej interwencji „Fred goes net”

więcej ...

·         Realizacja programów profilaktyki wskazującej dla osób używających narkotyków

więcej ...

·         „ Razem w drodze do trzeźwości”

więcej ...

·         Programy kierowane do osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich „Candis - szansą na zmianę”

więcej ...

·         Realizacja programów wsparcia dla rodzin „Nie jesteś sam”

więcej ...

·         Realizacja programów profilaktyki selektywnej "Program profilaktyki selektywnej dla dzieci  i młodzieży z grupy podwyższonego ryzyka zagrożonych sięganiem po substancje psychoaktywne oraz innymi zachowaniami problemowymi realizowany w placówce profilaktycznej Stowarzyszenia KARAN w Kaliszu"

więcej ...

·         Prowadzenie świetlicy środowiskowej realizującej pozalekcyjny program opiekuńczo-wychowawczy zawierający elementy socjoterapii

więcej ...

·         Realizacja programów profilaktyki wskazującej dla osób używających narkotyków „Zanim będzie za późno”

więcej ...