Spis treści:

 • Czwarta rocznica śmierci Jana Pawła II
 • Powieść – Paula Coelho – Przełożyła G. Misiorowska
 • Kilka słów o szczęściu…-B. Nowicka
 • Potrzeba miłości u dziecka – B.Bereda
 • Nasze potrzeby. Dlaczego są tak ważne? – ks. dr B. P. Rosik SAC
 • Testy projekcyjne jako ważne narzędzie pracy psychologa- M.Kulesza
 • Wiersze
 • Inauguracja Roku J. Słowackiego – B.Wachowicz.
 • Społeczności terapeutyczne – M. Kooyman
 • Lauda mus Dominum
 • Terapia osób uzależnionych od narkotyków – ks. B.P. Rosik SAC
 • Wyznania neofitów
 •  „Wyszedłem z mroku do światła!” – konkurs
 • Pola ojca w rodzinie – G. Turzyńska
 • Akademia Twórczej Aktywności – J. Bereda – wolontariusz
 • Wielkanoc 2009, Alleluija!!!
 • Stop przemocy program Konferencji
 • Jak wspierać nastolatka? – B. Rozmus