Mieszkańców Dzielnicy Śródmieście zapraszamy  do udziału
w warsztatach KSZTAŁTOWANIA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH


Dzięki udziałowi w warsztatach uzyskają państwo:

  • wiedzę jak pogłębiać relacje z dziećmi, wnukami, podopiecznymi, rodzicami czy dziadkami
  • sposoby na wykształcenie u dzieci / podopiecznych uniwersalnego systemu  wartości
  • sposoby na radzenie sobie z konfliktami, stresem w sytuacjach rodzinnych, szkolnych i zawodowych wskazówki jak budować podstawy zdrowego życia
  • wskazówki jak budować podstawy zdrowego życia


Osoby chętne mogą zgłaszać się osobiście w biurze projektu, telefonicznie
(22 635 29 24)


Biuro Projektu: ul. Andersa 13, 00 – 159 Warszawa,
czynne w poniedziałek, środę  czwartek oraz piątek
w godz. 9.30 do 17.00.   
Warsztaty odbywają się we wtorki od godziny 18.00