UWAGA !!!

W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19 poprzez ograniczanie kontaktów osobistych, informujemy, że od dnia 17.03.2020 r. udzielamy świadczeń w formie teleporad/ konsultacji on line.

Numery kontaktowe:

NZOZ Ośrodek Leczenia Uzależnień w Warszawie ul. Grodzieńska 65, tel.: 22 618 65 97

NZOZ Poradnia Leczenia Uzależnień w Warszawie ul. Grodzieńska 65, tel.: 513 723 335  oraz

Infolinia 800 120 289


Porady teleinformatyczne

Osoby, które pierwszy raz kontaktują się z naszą placówką, proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokumentów załączonych poniżej w sekcji Pliki do pobrania

Podpisane scany oświadczeń prosimy przesyłać drogą mailową: poradnia.warszawa@karan.pl, oryginały prosimy wysłać pocztą na adres placówki lub przynieść osobiście po zniesieniu stanu epidemii i wynikających z tego tytułu ograniczeń.

NZOZ Poradnia Leczenia Uzależnień

ul. Grodzieńska 65

03-750 Warszawie


PLIKI DO POBRANIA

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 17 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień


***


NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej KARAN

Oddział/Ośrodek Stacjonarny Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży „DOM W PÓŁ DROGI”– całodobowy

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia Leczenia Uzależnień

Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Centrum Rozwoju Osobowości – Placówka Wsparcia Dziennego

Praskie Centrum Integracji Międzypokoleniowej

ul. Grodzieńska 65, 03-750 Warszawa

tel./fax: 22 618 65 97, 22 679 02 33

bezpłatna infolinia: 800 120 289

Adres e-mail: osrodek.warszawa@karan.pl

Adres e-mail: poradnia.warszawa@karan.pl

 

Centrum Rozwoju Osobowości – Placówka Wsparcia Dziennego

ul. Malczewskiego 52, 02-622 Warszawa

tel.: 22 849 41 15


Centrum Rozwoju Osobowości – Placówka Wsparcia Dziennego

ul. Targowa 63/4, 03-729 Warszawa

tel.: 508 969 551

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku KARAN

ul. Targowa 15/2 , 03-727 Warszawa

tel.: 22 408 80 24

 

Punkt Konsultacyjny „Arsenał Warszawa”

ul. Andersa 13, 00-159 Warszawa

tel.: 22 635 29 24

Adres email: arsenalwarszawa@karan.pl


***

DZIAŁANIA  PROJEKTOWE


„SIŁA BEZPIECZNIEJ – razem w rodzinie”

Program współfinansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy zgodnie z umową nr UMIA/PS/B/VI/1/6/10/141/2019-2020     

    

Dla kogo?

 • mieszkańcy m.st. Warszawy, zwłaszcza osoby doznające przemocy i rodziny, w których występuje problem alkoholowy i zagrożone wykluczeniem społecznym
 • osoby dorosłe doznające przemocy w rodzinie, w tym osoby młode, starsze i osoby z niepełnosprawnościami,
 • dzieci, młodzież dotknięte przemocą w rodzinie oraz ich rodzeństwo, rodzice i opiekunowie,
 • dzieci, młodzież w przypadku podejrzenia o występowanie przemocy seksualnej oraz ich rodzice, rodzeństwo i opiekunowie, zarówno z rodzin naturalnych, jaki zastępczych czy adopcyjnych,
 • osoby, które doznawały przemocy w rodzinie w przeszłości i aktualnie odczuwają jej skutki,
 • świadkowie przemocy w rodzinie, w tym członkowie rodzin, w których dochodzi/ło do przemocy.

Działania

o   poradnictwo rodzinne

o   interwencje kryzysowe

o   poradnictwo psychologiczne

o   poradnictwo pedagogiczne

o   grupa wsparcia dla ofiar przemocy

o   trening TZA – ART

o   poradnictwo prawne


HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁAŃ 


Imię i nazwisko realizatora

Kwalifikacje

Rodzaj prowadzonych działań

Termin

Anna Chlebna

Pedagog, psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, coach

·          Poradnictwo psychologiczne

·          Poradnictwo pedagogiczne

·          Poradnictwo rodzinne

·          Interwencje kryzysowe

Poradnictwo:

środa godz. 13-19

oraz w terminie ustalonym  indywidualnie

Monika Chrupek

Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta

·          Poradnictwo psychologiczne

·          Poradnictwo rodzinne

·          Interwencje kryzysowe

·          Trening TZA

Poradnictwo:

czwartek  godz. 14–18,  piątek godz. 14-16 oraz w terminie ustalonym indywidualnie

dr Marta Kulesza

dr nauk pedagogicznych, psycholog, psychoterapeuta, coach

·          Poradnictwo psychologiczne

·          Poradnictwo rodzinne

·          Interwencje kryzysowe

Poradnictwo:

wtorek godz.  9-14

oraz w terminie ustalonym  indywidualnie

Anna Tabor

Pedagog, psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, coach

·          Poradnictwo pedagogiczne

·          Poradnictwo rodzinne

·          Interwencje kryzysowe

·          Trening TZA

Poradnictwo:

środa godz. 19-20,

piątek 10–11 oraz w terminie ustalonym indywidualnie

 

ZAPISY:

 Tel.: 513 – 723 – 335

 

Rozmowa zostanie przekierowana do aktualnie dyżurującego specjalisty lub zostanie ustalony termin konsultacji w czasie trwania dyżuru


  ***

 

   ZDROWA RODZINA – szansą na udaną przyszłość II”

Program współfinansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy zgodnie z umową nr PS/B/VI/1/6/10/484/2018-2021

                          


Dla kogo?

o   mieszkańcy Miasta st. Warszawy,

o   osoby potrzebujące wsparcia w zakresie trudności opiekuńczo–wychowawczych, kryzysów rodzinnych i osobistych, wsparcia w sytuacjach zaburzonej komunikacji i relacji, trudności przeżywanych w związkach partnerskich lub małżeńskich.

Działania

o   poradnictwo specjalistycznego - sesji coachingu rodzinnego, psychologicznego, pedagogicznego, terapeutycznego,

o   wykłady dla rodziców wymagających wsparcia z obszaru psychoprofilaktyki uzależnień, współuzależnienia,

o   grupy wsparcia dla rodziców dzieci nadużywających alkoholu i narkotyków,

o   indywidualne sesje coachingowe,

o   terapia par,

o   porady prawne.

HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁAŃ 

 

Imię i nazwisko realizatora/ kontakt telefoniczny

Kwalifikacje

Rodzaj prowadzonych działań

Termin

Forma kontaktu

Bożena Bereda

Specjalista psychoterapii uzależnień, coach

·          Poradnictwo rodzinne

·          Interwencje kryzysowe

·          Sesje coachingu

Poradnictwo: poniedziałek, piątek 10-12 oraz w terminie ustalonym indywidualnie

Tel. 600 966 014

Anna Chlebna

Pedagog, psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, coach

·          Poradnictwo psychologiczne

·          Poradnictwo pedagogiczne

·          Poradnictwo rodzinne

·          Interwencje kryzysowe

Poradnictwo:

środa godz. 10-13

oraz w terminie ustalonym  indywidualnie

Tel. 505 977 411

Monika Chrupek

Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta

·          Poradnictwo psychologiczne

·          Poradnictwo rodzinne

·          Interwencje kryzysowe

Poradnictwo: czwartek godz. 12–14,  piątek godz. 16-18 oraz w terminie ustalonym  indywidualnie

Tel. 600 966 014 - rejestracja

Łukasz Gaweł

 

mgr prawa, w trakcie aplikacji adwokackiej

·          Konsultacje prawne

Poradnictwo:

wtorek godz. 16-19 oraz w terminie ustalonym indywidualnie

Tel. 730 007 352

Rejestracja pierwszorazowa – w formie SMS oraz wyznaczenie terminu porady - SMS zwrotny, konsultacja telefoniczna w trakcie umówionej godziny

dr Marta Kulesza

dr nauk pedagogicznych, psycholog, psychoterapeuta, coach

·          Poradnictwo psychologiczne

·          Poradnictwo rodzinne

·          Interwencje kryzysowe

·          Sesje coachingu

Poradnictwo: poniedziałek godz. 14-19 oraz w terminie ustalonym  indywidualnie

Tel. 502 938 428

Anna Tabor

Pedagog, psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, coach

·          Poradnictwo pedagogiczne

·          Poradnictwo psychologiczne

·          Poradnictwo rodzinne

·          Interwencje kryzysowe

Poradnictwo:

środa 18-19,

piątek: 11–12 oraz w terminie ustalonym indywidualnie

Tel. 600 966 014 - rejestracja

Anna Strzeszewska - Statuch

Psycholog, psychoterapeuta, psychoterapeuta par, coach

·          Poradnictwo psychologiczne

·          Poradnictwo rodzinne

·          Interwencje kryzysowe

Poradnictwo: poniedziałek – piątek godz. 7-10, 18-20 oraz w terminie ustalonym indywidualnie

Tel. 698 883 587

 Dorota Szczęsna

Pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień, coach

·          Poradnictwo pedagogiczne

·          Interwencje kryzysowe

·          Prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców osób zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych

·          Rejestracja, obsługa administracyjna

Poradnictwo, rejestracja, obsługa: poniedziałek, środa, godz. 8-13, wtorek 8-10, czwartek 8-11, piątek godz. 8-16 oraz w terminie ustalonym indywidualnie

Grupa:

wtorek godz. 20-22

Tel.  501 251 937

 

ZAPISY:

Tel.: 600 – 966 – 014 oraz indywidualne numery realizatorów

Rozmowa zostanie przekierowana do aktualnie dyżurującego specjalisty lub zostanie ustalony termin konsultacji w czasie trwania dyżuru


***

 

„WYBIERAJ ŚWIADOMIE – najwyższą stawką jest życie”

Realizacja programów profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży oraz rodzin.

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z umową nr 92/BO/P/2020.

         

Dla kogo?

o   członkowie rodzin, w których występują problemy związane z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych lub nowych substancji psychoaktywnych.

Działania

o   warsztaty umiejętności psychospołecznych z elementami socjoterapii dla dzieci i młodzieży

o   warsztaty uczące alternatywnych stylów życia, w ramach których będą realizowane: zajęcia muzyczno – ruchowe

o   zajęcia informacyjno – edukacyjne dla dzieci, młodzieży i rodziców

o   poradnictwo rodzinne dotyczące zgłaszanego problemu

o   interwencje kryzysowe

o   warsztaty umiejętności wychowawczych

o   grupa wsparcia dla rodziców, innych bliskich


HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁAŃ 

 

Imię i nazwisko realizatora

Kwalifikacje

Rodzaj prowadzonych działań

Termin

Forma kontaktu

Agnieszka Jędrzejewska

Pedagog specjalny, trener TZA ART, coach, trener TUS

·          Poradnictwo rodzinne

·          Interwencje kryzysowe

·          Działania pośrednie na rzecz dziecka i rodziny

·          Grupa wsparcia dla rodziców, innych bliskich

Poradnictwo:

poniedziałek  godz. 13- 19, piątek godz. 13-17 oraz w terminie ustalonym  indywidualnie

Tel. 508 969 551

Anna Strzeszewska Statuch

Psycholog, psychoterapeuta, psychoterapeuta par, coach

·          Poradnictwo rodzinne

·          Interwencje kryzysowe

·          Działania pośrednie na rzecz dziecka i rodziny

Poradnictwo:

w terminie ustalonym  indywidualnie

Tel. 698 883 587

Dorota Szczęsna

Pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień, coach

·          Interwencje kryzysowe

·          Grupa wsparcia dla rodziców, innych bliskich

Poradnictwo:

poniedziałek godz. 13-16 oraz w terminie ustalonym  indywidualnie

Tel.  501 251 937

 

 

ZAPISY:

 Tel.: 513 – 723 – 335

 

Rozmowa zostanie przekierowana do aktualnie dyżurującego specjalisty lub zostanie ustalony termin konsultacji w czasie trwania dyżuru

 

***

 

 „NOWA BAZA”

Program współfinansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy zgodnie z umową nr PS/B/VI/1/6/10/420/2018-2020

      


NOWA BAZA to inicjatywa partnerska organizacji pozarządowych, szkół i instytucji działających na terenie Pragi Północ. Łączy siły, by wspólnie działać na rzecz dzieci

i młodzieży oraz ich rodzin.

 

NOWA BAZA jest tworzona przez organizacje z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą praską, które wspólnie tworzą Lokalny System Wsparcia (LSW), kompleksowy system działań skierowanych do dzieci i młodzieży z terenu Pragi Północ.

 

Dla kogo?

o   dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat, mieszkające i uczęszczające do szkół na terenie  Pragi Północ

 

Działania

o   wsparcie specjalistyczne, korekcyjne (wsparcie psychologiczne, konsultacje pedagogiczne, terapia pedagogiczna,  logopedia, poradnictwo rodzinne),

o   zajęcia edukacyjne, profilaktyczne w ramach Akademii Rodziny i działań środowiskowych,

o   zajęcia umiejętności prospołecznych z wykorzystaniem elementów TZA ART oraz elementów coachingu,

o   warsztaty informacyjno- edukacyjne dotyczące profilaktyki uzależnień dla dzieci i rodziców,

o   warsztaty umiejętności wychowawczych/ grupa wsparcia dla rodziców,

o   warsztaty umiejętności prospołecznych dla dzieci,

o   warsztaty integracyjne dla rodziców i dzieci,

o   zajęcia z elementami socjoterapii, arteterapii  muzyczno- ruchowe dla dzieci,

o   zajęcia rozwijające pasje,

o   warsztaty kreatywności (plastyczne, muzyczne, hip hop, decoupage).


HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Imię i nazwisko realizatora

Kwalifikacje

Rodzaj prowadzonych działań

Termin

Agnieszka Domagała

Pedagog specjalny, trener TZA ART

·          Wsparcie specjalistyczne

·          Poradnictwo pedagogiczne

·          Poradnictwo rodzinne

·          Działania środowiskowe na rzecz dziecka i rodziny

Poradnictwo:

w terminie ustalonym  indywidualnie

Agnieszka Jędrzejewska

Pedagog specjalny, trener TZA ART., coach, trener TUS

·          Wsparcie specjalistyczne

·          Poradnictwo pedagogiczne

·          Poradnictwo rodzinne

·          Działania środowiskowe na rzecz dziecka i rodziny

·          Akademia Rodziny

·          TUS

·          koordynacja programu

Poradnictwo:

w terminie ustalonym  indywidualnie

Koordynacja:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek godz. 8-12, wtorek godz. 12-16

Bogusława Katz

Pedagog specjalny, trener TZA ART

·          Wsparcie specjalistyczne

·          Poradnictwo pedagogiczne

·          Poradnictwo rodzinne

·          Działania środowiskowe na rzecz dziecka i rodziny

Poradnictwo:

w terminie ustalonym  indywidualnie

Sylwia Kwiatkowska

Psycholog, trener TZA ART, trener TUS

·          Wsparcie specjalistyczne

·          Poradnictwo rodzinne

·          Działania środowiskowe na rzecz dziecka i rodziny

·          TUS

Poradnictwo:

w terminie ustalonym  indywidualnie

Elżbieta Sroka

Psycholog, pedagog, trener TUS

·          Wsparcie specjalistyczne

·          Poradnictwo rodzinne

·          Działania środowiskowe na rzecz dziecka i rodziny

·          TUS

Poradnictwo:

w terminie ustalonym  indywidualnie

Krystyna Twardziłowska Grzybek

pedagog

·          Wsparcie specjalistyczne

·          Poradnictwo rodzinne

·          Działania środowiskowe na rzecz dziecka i rodziny

Poradnictwo:

w terminie ustalonym  indywidualnie

Mikołaj Mądrzyk

Filozof, animator kultury

·          Działania środowiskowe na rzecz dziecka i rodziny

·          Mini projekty

Poradnictwo:

w terminie ustalonym  indywidualnie

Justuna Kuźniarz

Logopeda,

·          Zajęcia logopedyczne

Poradnictwo:

w terminie ustalonym  indywidualnie

 

ZAPISY:

 Tel.: 508 - 969 - 551

 

Rozmowa zostanie przekierowana do aktualnie dyżurującego specjalisty lub zostanie ustalony termin konsultacji w czasie trwania dyżuru

  

***


„NIE IGRAJ NAJWYŻSZĄ STAWKĄ JEST ŻYCIE”

Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin.

 

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiazywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z umową 153/HTK/2020.

      

Dla kogo?

 • osoby, u których rozpoznano uzależnienie od hazardu oraz osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, rodzin i ich bliskich.

 

Działania

 • konsultacje psychiatryczne
 • interwencje kryzysowe
 • poradnictwo rodzinne
 • indywidualne wsparcie terapeutyczne
 • zajęcia informacyjno-edukacyjne
 • grupa rozwoju osobistego
 • grupa wsparcia
 • warsztaty dla rodzin, bliskich w formie maratonu wyjazdowego
 • grupa zapobiegania nawrotom
 • konsultacje prawne


HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁAŃ

Imię i nazwisko realizatora

Kwalifikacje

Rodzaj prowadzonych działań

Termin

Monika Chrupek

Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta

·          Interwencje kryzysowe

·          Poradnictwo rodzinne

·          Indywidualne wsparcie terapeutyczne

Poradnictwo:

wtorek 17-19 oraz

w terminie ustalonym  indywidualnie minie ustalonym  indywidualnie

dr Marta Kulesza

dr nauk pedagogicznych, psycholog, psychoterapeuta, coach

·          Interwencje kryzysowe

·          Poradnictwo rodzinne

·          Indywidualne wsparcie terapeutyczne

Poradnictwo:

wtorek14-19 oraz

w terminie ustalonym  indywidualnie

Urszula Michnowska

 

mgr prawa, adwokat

·          Konsultacje prawne

Poradnictwo:

w terminie ustalonym  indywidualnie

Dorota Szczęsna

Pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień, coach

·          Interwencje kryzysowe

·          Indywidualne wsparcie terapeutyczne

·          Grupa wsparcia

Poradnictwo:

poniedziałek  16-19 oraz w terminie ustalonym  indywidualnie

Anna Tabor

Pedagog, psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, coach

·          Interwencje kryzysowe

·          Poradnictwo rodzinne

·          Indywidualne wsparcie terapeutyczne

Poradnictwo:

wtorek 10-13 oraz

w terminie ustalonym  indywidualnie minie ustalonym  indywidualnie

 

ZAPISY:

 Tel.: 513 – 723 – 335

 

Rozmowa zostanie przekierowana do aktualnie dyżurującego specjalisty lub zostanie ustalony termin konsultacji w czasie trwania dyżuru


***

 

„CANDIS – szansą na udaną przyszłość”

Program dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi.

 

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiazywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z umową 40/MK/H9/2020.

      

Dla kogo?

 • osoby powyżej 16 roku życia używające przetworów konopi w sposób problemowy,
  w tym osoby zgłaszające się do programu profilaktycznego zgodnie z art. 72 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • rodziny i bliscy osób używających przetworów konopi.

 

Działania

o   sesje indywidualne programu CANDIS,

o   poradnictwo rodzinne,

o   poradnictwo prawne.


***

 

„WSPARCIE NA STARCIE – III edycja”

Program reintegracji społecznej i zawodowej adresowane
do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych.

 

Projekt dofinansowany ze Środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z umową 83/MK/H9/2020.

      

Dla kogo?

 • osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych, które ukończyły proces terapii uzależnienia od narkotyków w różnych organizacjach,
 • osoby, które nie ukończyły pełnego procesu terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych, ale utrzymują abstynencję,
 • osoby, które są w trakcie terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych,
 • rodzice i bliscy osób uzależnionych.

 

Działania

 • interwencje kryzysowe
 • poradnictwo rodzinne
 • warsztaty zapobiegania nawrotom
 • warsztaty umiejętności psychospołecznych
 • grupa wsparcia
 • grupa rozwoju osobistego

HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁAŃ


Imię i nazwisko realizatora

Kwalifikacje

Rodzaj prowadzonych działań

Termin

 Monika Chrupek

Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta

·          Poradnictwo rodzinne

·          Interwencje kryzysowe

 

Poradnictwo: czwartek: 10-11

oraz w terminie ustalonym  indywidualnie

Anna Tabor

Pedagog, psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, coach

·          Poradnictwo rodzinne

·          Interwencje kryzysowe

Poradnictwo:

środa: 17-18 oraz w terminie ustalonym indywidualnie

 


ZAPISY:

 Tel.: 513 – 723 – 335

 

Rozmowa zostanie przekierowana do aktualnie dyżurującego specjalisty lub zostanie ustalony termin konsultacji w czasie trwania dyżuru


***

 

„WSPARCIE W STARCIE! 3.0”

 

Program współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa zgodnie z umową nr UMIA/PS/B/VI/1/6/10/69/2019-2021.

    

Dla kogo?

 • młodzież i młodzi dorośli w wieku 16-26 lat, zagrożeni wykluczeniem społecznym, mieszkający na obszarach rewitalizowanych Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka

 

Działania

o   korekcyjne: grupy wsparcia, konsultacje psychologiczne,  terapia indywidualna i rodzinna, w tym terapia uzależnień́

o   rozwojowe: warsztaty umiejętności społecznych, umiejętności rodzicielskich, wyjazdowe treningi zadaniowe

o   edukacyjne: trening samodzielności – zarządzanie budżetem domowym, kontakty z urzędami i instytucjami, aktywizacja zawodowa poprzez kursy zawodowe nastawione na zdobywanie konkretnych umiejętności i uprawnień, staże u lokalnych partnerów biznesowych, dla osób objętych obowiązkiem szkolnym pomoc w lekcjach i przygotowaniu do egzaminów, warsztaty praktycznych umiejętności np. komputerowe, nauka obsługi darmowych programów graficznych, nauka montażu filmowego

o   inkubator samodzielności: tworzenie od A do Z własnych projektów, zakładanie i prowadzenia własnych firm pod okiem mentorów, wolontariat młodzieżowy na rzecz społeczności lokalnej oraz znajdujących się na obszarze projektu NGO

o   indywidualne konsultacje eksperckie: prawnik, księgowy/ finansista, doradca zawodowy, we współpracy z NFZ lekarze (psychiatra, seksuolog, dentysta, dermatolog, lekarz pierwszego

Gdzie?

Centrum Interwencji Kryzysowej KARAN

ul. Grodzieńska 65, 03-750 Warszawa

Kontakt

tel.: 22 618 65 97

 

Centrum Młodych

ul. Inżynierska 1/79, 03-410 Warszawa

Kontakt

tel.: 799 960 000


***

 

„ARSENAŁ WARSZAWA”

Program profilaktyczny dla młodzieży

 

Program współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa zgodnie z umową nr PS/B/VI/1/6/10/497/2018-2021.

    

Dla kogo?

 • młodzież szkół warszawskich

 

Cel

 • ograniczenie skali dysfunkcyjnych zachowań dzieci i młodzieży poprzez rozwijanie zainteresowań związanych z historią miasta oraz poprzez wskazywanie wzorców do naśladowania,
 • zapobieganie wystąpieniu w rodzinie problemu uzależnienia i innych patologii społecznych,
 • integracja rodzin, poprzez animowanie działań łączących przedstawicieli różnych pokoleń (wspólne zaangażowanie w realizację zadań zawartych w projekcie),
 • wzbudzenie zainteresowania dzieci „światem rodziców”, ale także zaangażowanie rodziców w działania typowe dla pokolenia ich dzieci.

 

Działania

·         Konkurs historyczny „Arsenał Warszawa” 

Konkurs dla młodzieży szkół warszawskich, w którym oprócz poszerzania wiedzy z zakresu historii miasta Warszawy i jego bohaterów niezmiernie ważne jest nawiązanie i podtrzymanie więzi między pokoleniami dziadów, rodziców i dzieci poprzez udział we wspólnych przedsięwzięciach o charakterze paraedukacyjnym z elementem szlachetnego współzawodnictwa. W ramach programu zespoły mogą przygotować prace w następujących kategoriach: „Szlakiem Wielkich Polaków w Stolicy”, „Wojna, Powstanie Warszawskie i jego Bohaterowie”, „Patroni Warszawskich szkół”, „Los Żydów w Stolicy”, „Warszawiacy zwykli-niezwykli”, „Warszawa w literaturze oraz miejsca akcji – dziś”, „Wspomnienia rodzinne”, „Architektura, historia i zabytki Warszawy”. Formą pracy może być film, audycja radiowa, album, praca pisemna lub plastyczna.

·         Gala finałowa na zakończenie edycji konkursu „Arsenał Warszawa”

Na zakończenie każdej edycji Konkursu „Arsenał Warszawa” przygotowujemy uroczystą galę, podczas której wręczamy nagrody laureatom i prezentujemy najlepsze prace. Podczas gali mamy możliwość rozdawnictwa materiałów edukacyjnych oraz promocji działań Stowarzyszenia.

·         Zajęcia edukacyjne dla młodzieży szkół warszawskich

Zajęcia edukacyjne z zakresu teatru, dziennikarstwa, historii oraz literatury.

·         Zajęcia kulturalno – artystyczne

Spotkania, podczas których przybliżamy uczestnikom historię Warszawy i jej dziedzictwa. Prezentujemy sylwetki Powstańców Warszawy – tym samym zachęcamy młodzież do nawiązywania kontaktu z „pokoleniem odchodzącym” – ludźmi starszymi, świadkami
i uczestnikami walki o wolną Polskę oraz Warszawę. Podczas zajęć mamy możliwość rozdawnictwa materiałów edukacyjnych oraz promocji działań Stowarzyszenia.

Gdzie?

Punkt Konsultacyjny „Arsenał Warszawa”

ul. Andersa 13, 00-159 Warszawa

Kontakt

tel.: 22 635 29 24

email: arsenalwarszawa@karan.pl

Osoba do kontaktu: Monika Kurek monika.kurek@karan.pl


***

 

„(o)TWÓRZ siebie – edycja III”

Realizacja programów profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży oraz rodzin.

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z umową nr 90/BO/P/2020.

      

Dla kogo?

 • dzieci i młodzież w wieku 10 - 19 lat.
 • dzieci i młodzież zagrożone narkomanią (z powodu ryzyka marginalizacji społecznej) oraz eksperymentujące z narkotykami lub tzw. dopalaczami, okazjonalnie ich używające,
 • rodzice i opiekunowie.

 

Działania

 • zajęcia informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży,
 • zajęcia informacyjno-edukacyjne dla rodziców i opiekunów,
 • warsztaty umiejętności psychospołecznych dla dzieci i młodzieży,
 • warsztaty umiejętności psychospołecznych dla rodziców i opiekunów,
 • poradnictwo rodzinne,
 • interwencje kryzysowe.

HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁAŃ

Imię i nazwisko realizatora

Kwalifikacje

Rodzaj prowadzonych działań

Termin

 Monika Chrupek

Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta

·          Poradnictwo rodzinne

·          Interwencje kryzysowe

·          Coaching rodzinny

Poradnictwo: środa godz. 8-10, czwartek: 11-12

oraz w terminie ustalonym  indywidualnie

Agnieszka Jędrzejewska

Coach, pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji,

·          Coaching rodzinny

Poradnictwo: środa godz. 13-18

oraz w terminie ustalonym  indywidualnie

Anna Tabor

Pedagog, psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, coach

·          Poradnictwo rodzinne

·          Interwencje kryzysowe

·          Coaching rodzinny

Poradnictwo:

piątek: 15–17 oraz w terminie ustalonym indywidualnie


ZAPISY:

 Tel.: 513 – 723 – 335

 

Rozmowa zostanie przekierowana do aktualnie dyżurującego specjalisty lub zostanie ustalony termin konsultacji w czasie trwania dyżuru


***

 

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej na terenie Dzielnicy Mokotów 2018-2021

 

Program współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa zgodnie z umową nr MOK/WSZ/B/VI/1/6/10/193 /2018-2021/GZ 3606.

    

Dla kogo?

 • dzieci i młodzieży w wieku 6 -13 lat z terenu m.st. Warszawy,
 • rodzice i opiekunowie. 

 

Program zakłada prowadzenie systemowej pomocy dzieciom i młodzieży uwzględniającej profilaktykę uzależnień oraz działania w zakresie zmniejszenia zagrożenia wykluczeniem społecznym jego odbiorców. Działania będą prowadzone w sposób interdyscyplinarny,
we współpracy z instytucjami pomocowymi dla rodziny tj. Ośrodkiem Pomocy Społecznej, kuratorami rodzinnymi, asystentami rodzinnymi, szkołami oraz innymi organizacjami pozarządowymi.

Działania

 • zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w tym mi.in: zajęcia socjoterapeutyczne, warsztaty twórcze, zajęcia sportowe, zajęcia edukacyjno - informacyjne,  wyrównywanie szans edukacyjnych,
 • imprezy okolicznościowe takie jak: Dzień Dziecka, Dzień Matki i Dzień Ojca, spotkanie opłatkowe, spotkanie wielkanocne.

Gdzie?

Centrum Rozwoju Osobowości - Placówka Wsparcia Dziennego KARAN

ul. Malczewskiego 52, 02-622 Warszawa

Kontakt

tel.: 22 849 41 15

Osoba do kontaktu: Alicja Rygier alicja.rygier@karan.pl


***

 

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU – KARAN

Akademia Aktywnego Seniora na warszawskiej Pradze

 

Program współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa zgodnie z umową nr UMIA/PS/B/VI/3/10/258/2019-2022.

    

Jedyny bezpłatny UTW w Warszawie.

 

Dla kogo?

o   seniorzy (60+) z terenu Warszawy

 

Oferujemy seniorom nie tylko miłe spędzanie czasu w gronie rówieśników, ale również rozwój osobisty, pogłębianie wiedzy z różnych dziedzin, umiejętności i odkrywanie talentów.

Zajęcia są prowadzone przez osoby z wyższym wykształceniem, specjaliści w swoich dziedzinach.

Prowadzimy

o   zajęcia komputerowe (zgodnie z wytycznymi warszawskiego e-podręcznika seniora),

o   lektoraty językowe (angielski i francuski na dwóch poziomach),

o   zajęcia ruchowo - rekreacyjne (gimnastyka rehabilitacyjna i  relaksacyjna, taniec),

o   zajęcia muzyczne (chór, teatr tańca)

o   wykłady (historia,  psychologia pozytywna)

o   zajęcia ćwiczące funkcje poznawcze (pamięć, słuch, wzrok, zasób słownictwa, koordynacja wzrokowo-ruchowa)

o   zajęcia integracyjno – informacyjne.

 

Kiedy?

Od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00 – 17.00

Gdzie?

UTW KARAN

ul. Targowa 15/2 , 03-727 Warszawa

Kontakt

tel.: 22 408 80 24

Osoba do kontaktu: Grażyna Borowska – tel.: 601 131 742


***

 

AKADEMIA TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI

Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność i aktywność osób starszych.

 

Program dofinansowany ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową nr 75/189/18.

    

Dla kogo?

o   seniorzy,

o   rodzice,

o   młodzież przebywająca w ośrodku.

 

Cel

 • integracja międzypokoleniowa (młodzieży, pokolenia rodziców oraz osób starszych),
 • włączenie osób starszych we współpracę na rzecz młodego pokolenia, osób w okresie zdrowienia z uzależnienia od środków psychoaktywnych,
 • włączenie osób młodych, będących w sytuacji wykluczenia z powodu choroby uzależnienia na rzecz osób starszych, którzy pełnią rolę mentorów i doradców.

 

Działania

 • wykłady, prelekcje, pogadanki na temat gerontologii, komunikacji, zdrowego stylu życia, uzależnień,
 • warsztaty poświęcone uważności i ćwiczeniu pamięci,
 • warsztaty poświęcone promocji czytelnictwa,
 • warsztaty kulturoznawcze,
 • zajęcia artystyczne – plastyczne, muzyczne, taneczne,
 • warsztaty coachingowe, prowadzone metodą ACTION LEARNING,
 • zajęcia integracyjne, wspólne gry i zabawy,
 • wspólne wyjścia do kina i teatru,
 • wyjazdowe warsztaty integracyjne i poświęcone promocji zdrowia.

 

Zapisy do programu

Stowarzyszenie KARAN

ul. Targowa 15/2, 03-727 Warszawa

tel.: 22 408 80 24