NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień

Oddział Dzienny Terapii Uzależnień

Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych

62-800 Kalisz, ul. 29 Pułku Piechoty 35

Tel.: 62 741 41 97

Adres e-mail placówki: osrodek.karan-kalisz@o2.pl 

***

 

DZIAŁANIA  PROJEKTOWE

 

„Razem w drodze do trzeźwości”

Realizacja programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób używających szkodliwie i uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP.

Program współfinansowany ze środków Miasta Kalisza zgodnie z umową nr 62/WSSM/2020
     

Dla kogo?

 • osoby używające szkodliwie i uzależnione od środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP.

Działania

 • grupa terapeutyczna dla osób używających substancji psychoaktywnych,
 • grupa After Care.

HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁAŃ

Imię i nazwisko realizatora

Kwalifikacje

Rodzaj prowadzonych działań

Termin

Aneta Lis- Kotowska

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta systemowy w trakcie certyfikacji,
certyfikowany psychoterapeuta traumy

·          Grupa After care

Spotkania z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych:
Poniedziałki godz.  16.00-18.30

Aneta Kopycińska

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

·          Grupa dla osób używających narkotyków

Spotkania z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych:
Wtorki godz.  16.00-18.30

 

ZAPISY:

 Tel.: 62 741 – 41 - 97

 

Rozmowa zostanie przekierowana do aktualnie dyżurującego specjalisty lub zostanie ustalony termin konsultacji w czasie trwania dyżuru

 

 

 

***

 

„Zanim będzie za późno”

Realizacja programów profilaktyki wskazującej dla osób używających narkotyków.

Projekt jest dofinansowany ze środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z umową nr 28/MK/L/2020.

         


Dla kogo?

 • osoby używające narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny lub problemowy, z wyłączeniem uzależnienia,
 • osoby zagrożenie rozwojem problemów wynikających z używania substancji psychoaktywnych, w związku z uwarunkowaniami biologicznymi, psychologicznymi czy społecznymi,
 • osoby zgłaszające się do programu profilaktycznego zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • członkowie rodzin.

Działania

 • warsztaty umiejętności psychospołecznych,
 • poradnictwo rodzinne dotyczące zgłaszanego problemu,
 • zajęcia edukacyjno-informacyjne na temat ryzyka wynikającego z używania narkotyków, mechanizmów uzależnienia, prawa dotyczącego narkotyków i narkomanii,
 • interwencje kryzysowe,
 • grupa wsparcia.

HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁAŃ

Imię i nazwisko realizatora

Kwalifikacje

Rodzaj prowadzonych działań

Termin

Aneta Lis- Kotowska

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta systemowy w trakcie certyfikacji,
certyfikowany psychoterapeuta traumy

·          Poradnictwo rodzinne

·          Interwencje kryzysowe

Poradnictwo:
od poniedziałku do piątku w terminie ustalonym  indywidualnie

Aneta Kopycińska

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

·          Poradnictwo rodzinne

·          Interwencje kryzysowe

Poradnictwo:
 od poniedziałku do piątku w terminie ustalonym  indywidualnie

Ilona Gołębiowska

Pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji

·          Poradnictwo rodzinne

Poradnictwo:
od poniedziałku do piątku w terminie ustalonym  indywidualnie

 

ZAPISY:

 Tel.: 62 741 – 41 - 97

 

Rozmowa zostanie przekierowana do aktualnie dyżurującego specjalisty lub zostanie ustalony termin konsultacji w czasie trwania dyżuru

 

 

***

 

 

„CANDIS - szansą na zmianę”

Programy terapii kierowane do osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich.

 Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z umową nr 39/MK/H9/2020.

         


Dla kogo?

 • osoby powyżej 16 roku życia używające przetworów konopi w sposób problemowy, w tym osoby zgłaszające się do programu profilaktycznego zgodnie z art. 72 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • rodziny i bliscy osób używających przetworów konopi.

Działania

o   o   sesje indywidualne programu CANDIS,

o   poradnictwo rodzinne,

o   sesje terapii rodzin/par,

o   konsultacje psychiatryczne.


HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁAŃ

Imię i nazwisko realizatora

Kwalifikacje

Rodzaj prowadzonych działań

Termin

Aneta Lis- Kotowska

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta systemowy w trakcie certyfikacji,
certyfikowany psychoterapeuta traumy,
certyfikowany realizator programu Candis

·          Terapia par/rodzin

·          Sesje indywidualne Candis

·          Sesje diagnostyczne

Poradnictwo:
od poniedziałku do piątku w terminie ustalonym  indywidualnie

Aneta Kopycińska

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień,
certyfikowany realizator programu Candis

·          Poradnictwo rodzinne

·          Sesje indywidualne Candis

·          Sesje diagnostyczne

Poradnictwo:
od poniedziałku do piątku w terminie ustalonym  indywidualnie

 

ZAPISY:

 Tel.: 62 741 – 41 - 97

 

Rozmowa zostanie przekierowana do aktualnie dyżurującego specjalisty lub zostanie ustalony termin konsultacji w czasie trwania dyżuru

 

 

***

 

„Nie igraj najwyższą stawką jest życie”

Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin.

 Projekt jest dofinansowany ze Środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z umową nr 154/HTK/2020.

         


Dla kogo?

 • osoby, u których rozpoznano uzależnienie od hazardu oraz osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, rodzin i ich bliskich.

Działania

o   interwencje kryzysowe,

o   indywidualne wsparcie terapeutyczne,

o   poradnictwo rodzinne,

o   zajęcia informacyjno-edukacyjne,

o   grupa zapobiegania nawrotom,

o   warsztaty umiejętności,

o   konsultacje prawne,

o   konsultacje psychiatryczne.


HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁAŃ

Imię i nazwisko realizatora

Kwalifikacje

Rodzaj prowadzonych działań

Termin

Aneta Lis- Kotowska

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta systemowy w trakcie certyfikacji,
certyfikowany psychoterapeuta traumy,
certyfikowany realizator programu Candis

·          Terapia par/rodzin

·          Sesje indywidualne Candis

·          Sesje diagnostyczne

Poradnictwo:
od poniedziałku do piątku w terminie ustalonym  indywidualnie

Aneta Kopycińska

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień,
certyfikowany realizator programu Candis

·          Poradnictwo rodzinne

·          Sesje indywidualne Candis

·          Sesje diagnostyczne

Poradnictwo:
od poniedziałku do piątku w terminie ustalonym  indywidualnie

 

ZAPISY:

 Tel.: 62 741 – 41 - 97

 

Rozmowa zostanie przekierowana do aktualnie dyżurującego specjalisty lub zostanie ustalony termin konsultacji w czasie trwania dyżuru

 

 ***